tirsdag den 3. februar 2015

Atomaffald: Konference om det radioaktive Affald i Danmark
På Risø begyndte man at producere radioaktivt affald i slutningen af 1950’erne, i 2003 besluttede et enigt folketing, at det skulle anbringes i et slutdepot, og i 2015 vil man så afholde en konference om, hvad man skal stille op med det.

Rækkefølgen er absurd, og dette arrangement er da heller ikke en konference i den oprindelige betydning af ordet: et møde, hvor mennesker med forskellige synspunkter kan mødes og diskutere dem.

Det er et undervisningsforløb. Et begynderkursus i slutdeponering og en genopdragelsesforanstaltning for de medlemmer af folketinget, som efter besøget på det hollandske mellemlager COVRA kunne se, at der manglede en hel masse i de danske planer. ”Konferencen” skal levere undskyldningen for de medlemmer, som er beordret til at stemme for tvangsdeponering, eller hvis genvalg afhænger af stemmer fra Roskilde-området.

For ca. 2 år siden efterlyste Atom Posten en videnskabsmand – bare en eneste – der gik ind for slutdeponering af radioaktivt affald, og efter 1½ år lykkedes det for NOAH’s uran-gruppe at finde en sådan person.

Til trods for, at han altså er grundlæggende enig med de danske myndigheder, er han stærkt kritisk over for de danske slutdepot-planer. Han har påpeget, at det var nødvendigt at deponere det radioaktive affald, så det først kan slippe ud, når radioaktiviteten er betydningsløs, mens de danske planer støttede sig til sikkerhedsanalyser, som bare viste, at når affaldet begyndte at sive, så ville det nok ikke skade mennesker eller andre levende væsener i nævneværdig grad.

”Konferencen” er tilrettelagt, så ubekvemme synspunkter nok kan blive nævnt, men ikke diskuteret. Det skal åbenbart give den et skær af neutralitet.

En borgmester fra en af de udpegede kommuner og en repræsentant for de borgergrupper, som i snart fire år har kæmpet for at få denne sag alsidigt belyst, får nogle få minutter til at redegøre for deres synspunkter.

Derimod er der masser af taletid til de embedsmænd, der på møde efter møde har gentaget de samme almindeligheder, og som har demonstreret, at de er ude af stand til at forsvare, ja bare begrunde deres synspunkter.

”Konferencen” ligner de ”borger-møder”, som sundhedsministeriet lod afholde sidste forår, fordi det beklageligvis er sådan, at der skal holdes borgermøder, før embedsværkets planer kan tromles igennem. Den eneste forskel er, at der mangler en repræsentant for SIS i panelet. Måske skyldes det, at man her er gået i gang med at indøve rollen som uafhængig tilsynsmyndighed for slutdepotet.

Programmet sigter åbenlyst mod at skabe det indtryk hos deltagerne, at sagen handler om saglighed hos myndighederne contra følelser hos de berørte borgere. Samtidig er det så stramt, at selv sundhedsministeren tør møde op. Der er intet forsøg på at se sagen fra andre synsvinkler end de tekniske, for eksempel ved at inddrage etiske perspektiver.

”Konferencen” arrangeres blandt andet af miljøorganisationerne: Noah, Vedvarende Energi, Nordisk Folkecenter for vedvarende Energi og Greenpeace Danmark. Det er organisationer, der en gang organiserede græsrødderne, men som nu ser det som deres mission at gøre sig lækre overfor magthaverne.

Skrevet af Jens

Links

1. Program for konferencen


Ingen kommentarer:

Send en kommentar