mandag den 9. februar 2015

Atomaffald: en dansk Beslutning

I et Ritzau telegram 3.2.15 om høringssvarene fra udlandet i forbindelse med miljøvurdering af plan for slutdepot for radioaktivt affald fra Risø udtalte socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (A) (FMM) bl.a. dette (min fremhævning):

"- Men det er en dansk beslutning, der skal træffes, og vi har hele tiden sagt, at vi skal ikke bare finde en løsning. Vi skal finde den bedste løsning og den mest forsvarlige løsning." 


Som tidligere nævnt her på bloggen er høringssvarene fra udlandet lovpligtige if. Espoo-konventionen, der giver nabolande mulighed for at blive hørt i projekter, der kan have virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.

Det drejer sig ganske rigtigt, som FMM siger, om en dansk beslutning. Det er hverken Polen, Sverige eller Tyskland, der skal bestemme et dansk slutdepot, men meningen med at lade nabolande, der kan blive påvirket af udsivning fra slutdepotet, udtale sig, er selvfølgelig at lytte til deres bekymringer og 
anbefalinger i det videre arbejde. 

FMM siger i sit svar mellem linjerne til nabolandene: I kan rende og hoppe. Dette svar er i tråd med den holdning, der ofte er fremtrædende i Danmark, at vi ved bedst. Derfor har det heller ikke hastet for sundhedsministeriet med at inddrage et uafhængigt panel af eksperter til at granske slutdepotkoncepterne og processen som lovet i beslutningsgrundlaget fra 2008 side 48:


"Granskning af processen

Der vil blive inddraget et uafhængigt internationalt panel af eksperter fra f.eks. IAEA eller NEA54 for at granske processen og de tekniske forhold omkring etablering slutdepotet, herunder sikker- hedsanalyserne. Dette skal sikre, at kvaliteten af arbejdet lever op til de krav, der stilles internationalt.
Reelt ønsker myndighederne ikke, at der kommer indvendinger, så de tekniske forhold omkring etablering af slutdepotet kan granskes." 

FMM siger i Ritzau-telegrammet:

"Vi skal finde den bedste løsning og den mest forsvarlige løsning." 

Hvordan de danske myndigheder kan finde den bedste og mest forsvarlige løsning
kan formodentlig kun skyldes, at noget, der ikke kan tåle at se dagens lys, skal dyttes igennem.


Skrevet af Anne 

Link

Ingen kommentarer:

Send en kommentar