onsdag den 4. februar 2015

Atomaffald: Socialdemokratisk Sundhedsordfører om udenlandske Høringssvar

I Avisen.dk 3.2.15 udtalte socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (FMM) sig om de netop indkomne høringssvar til slutdepotplanen fra Polen, Sverige og Tyskland (min fremhævning):

"-Jeg har ikke læst høringssvarene, men det er rigtig godt, at vi har så tillidsfuldt et samarbejde med nabolandene, at de naturligvis også giver deres besyv med, siger Flemming Møller Mortensen.

- Men det er en dansk beslutning, der skal træffes, og vi har hele tiden sagt, at vi skal ikke bare finde en løsning. Vi skal finde den bedste løsning og den mest forsvarlige løsning, siger han."

Høringssvarene er lovpligtige if. Espoo-konventionen, der giver nabolande mulighed for at blive hørt i projekter, der kan have virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne. Det drejer sig ikke om tillid, og når FMM får tid til at læse svarene, vil han fornemme, hvordan nabolandene enten har mistet tilliden til det danske slutdepotprojekt eller er ved at miste tilliden.


FMM udtaler, at "vi skal finde den bedste løsning." Men så kan det undre, at det danske sundhedsministerium (SUM) slet ikke har svaret på f.eks. de svenske høringssvar i høringsnotatet af 22.9.14, hvorfor MKG.se stiller de samme spørgsmål 19. januar i år. 


I et tidligere blogindlæg har jeg givet eksempler på, hvordan SUM er arrogant både over for de svenske strålsikkerhedsmyndigheders høringssvar og over for Polens høringssvar.
Er miljøvurderingen lovlig?
En miljøretsprofessor fra Aarhus Universitet har rejst tvivl om lovligheden af miljøvurderingen i Information 22.10.15. Det foranledigede sundhedsordfører Sophie Løhde fra Venstre til at stille et spørgsmål til sundhedsministeren, som Atom Posten kommenterede svaret på.

En forening på Fehmern har påvist i sit høringssvar, hvordan Danmark if. dens mening overtræder bl.a. Espoo-konventionen. Det kan man læse om her på dansk. Forfatteren til høringssvaret er en civilingeniør med erfaring i store internationale projekter, og han mener, at de danske myndigheder har ført både tyske og danske borgere bag lyset.

Konklusioner fra Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung e.V.


1. Den udleverede rapport opfylder ikke kravene til en SMV som fastsat i Espoo-Protokollen og SEA-direktivet 2001/42/EF. Rapporten viser sig som falsk mærkning af foreløbige undersøgelser, der på et senere tidspunkt vil kunne resultere i en SMV-rapport.

2. Foreningen Das Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung e.V. kritiserer stærkt sundhedsministeriet for forsøg på at føre den nationale og den tyske offentlighed bag lyset. Samtidig opfordrer ABF sundhedsministeriet til at forberede en kvalificeret strategisk miljøvurdering i overenstemmelse med Espoo-konventionens SEA-protokol og direktivet 2001/42/EF, der giver den berørte tyske offentlighed mulighed for at deltage effektivt gennem offentlige høringer og tilvejebringelse af al dokumentation, der anmodes om, oversat til tysk.


Skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar