søndag den 17. april 2016

Atomaffald og Arkitektur

Sagen om, hvordan det danske radioaktive affald skal opbevares i fremtiden, er gået i hårdknude. 
Selvom det ikke bliver sagt så højt længere, er det tydeligt, at myndighederne stadig arbejder for, at affaldet slutdeponeres. Men de er ude af stand til at begrunde, at et sådant depot vil være tæt i det helt uoverskuelige tidsrum, hvor affaldet er farligt for mennesker, ja for alle levende væsener. De har undladt at kommentere de beretninger om slutdepoter i udlandet, der er sprunget læk efter forholdsvis få år (1).
I marts sidste år accepterede den ansvarlige minister (2) at undersøge muligheden af at anbringe affaldet i et mellemlager, hvor det radioaktive affald bliver holdt under opsyn i en periode på ca. 100 år. Af taktiske grunde formentlig, for i stedet for at indkalde mennesker med et praktisk kendskab til denne opbevaringsform (3), har man overladt arbejdet med at skrive den endelige rapport om mellemlageret til folk, der er tilhængere af slutdeponering. 
Det sidste påhit er et ”kontaktforum” (4), hvor man åbenbart regner med at kunne nå det ønskede resultat ved at sammensætte det, således at 3 (siger og skriver: tre) af forummets 19 medlemmer går ind for mellemlagring. 
En stærk drivkraft for myndighederne (og bag dem et flertal i folketinget) er uden tvivl ønsket om at få affaldet til at forsvinde, i det mindste for en tid. Blandt andet fordi der har været begået så mange fejl undervejs, er sagen blevet en møgsag, som ingen vil røre ved. Forløbet har da også svækket befolkningens tillid til myndighederne (5).
Det har ført til et uværdigt forsøg på at skubbe problemerne over på borgerne i fem kommuner (6), som for de flestes vedkommende ligger i landets udkant. Den politiske bagtanke er vel, at den stemmemæssige skade ved at påtvinge en af disse kommuner et slutdepot vil være begrænset, og i stedet for at argumentere for slutdeponering har man valgt fortielsens, virkelighedsflugtens og den påtagne uvidenheds strategi. 
Det har været opslidende for borgerne i de fem kommuner at skulle kæmpe imod alt det vrøvl, som bare er blevet gentaget og gentaget. Men de er gået sammen om at støtte en mellemlager-løsning og har kæmpet videre, fordi de vidste, hvad der ville ske, hvis de gav op.
På det sidste har borgerne fået støtte fra en uventet kant.
På Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering har Peter Friberg Ravnborg (PFR) i sin afgangsopgave tegnet et mellemlager for det radioaktive affald, smukt placeret i landskabet ved Roskilde Fjord, i udkanten af nationalparken Skjoldungernes Land (7). 
Opgavebesvarelsen vidner om en klar forståelse af problemerne med opbevaring af radioaktivt affald, og PFR’s løsningsforslag er originalt:
Projektet viser mellemlageret – og dermed affaldet – frem i stedet for at gemme det væk. 
Projektet tager udgangspunkt i, at man i 1950’erne og et par årtier frem satsede på, at Danmark skulle have a-kraft, og at området omkring Risø-halvøen i Roskilde Fjord var centrum for disse bestræbelser. 
Hvis PFR’s projekt gennemføres, vil det sikre, at denne æra får en værdig afslutning i stedet for som nu at være en møgsag, ingen vil kendes ved.
Samtidig kan det uden problemer forenes med, at mellemlageret bliver centrum for formidling af viden om radioaktivitet og radioaktiv stråling og for forskning i, hvordan man bedst kan opbevare radioaktivt affald. 
Det viser en vej ud af den blindgyde, som sagen om opbevaring af det radioaktive affald er bragt i af de (u-) ansvarlige myndigheder. Det viser, hvad god arkitektur kan udrette. 

Skrevet af Jens

Henvisninger:


  1. Se artikel i Politiken (14.02.16) samt kommentarer i Atom Posten (05.03.13), (14.05.13), (23.09.13), (09.02.14) og (30.05.14).
  2. Daværende sundhedsminister Nick Hækkerup (S). Se kommentarer i Atom Posten (08.03.15) og (11.03.15).
  3. I Holland har man et mellemlager for radioaktivt affald (COVRA), som har fungeret siden 1980’erne. Se også baggrundspapir om COVRA og kommentar i Atom Posten fra besøg på COVRA (01.10.13).
  4. Se Forskningsministeriets hjemmeside. Oprindeligt var mellemlager-tilhængerne kun tiltænkt to medlemmer i kontaktforummet. Se kommentarer i Atom Posten (01.11.15) og (08.04.16).
  5. Jf. Aalborg-undersøgelsen: Pressemeddelelse: ”Forskere påviser behov for kursskifte i sag om radioaktivt affald” Anbefalinger og resultater Baggrundsrapport - Se kommentar i Atom Posten (23.09.14).
  6. Det drejer sig om Struer Kommune, Skive Kommune, Kerteminde Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune. I disse kommuner er der oprettet borgergrupper, der arbejder sammen for mellemlagring og mod slutdeponering af radioaktivt affald, se Annes hjemmeside (atomaffaldklarhed.dk).  
  7. Se hjemmeside og kommentar i Atom Posten (28.12.12).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar