fredag den 1. april 2016

Oplevelsescenter Risø

Ministeriet for Uddannelse og Forskning (UFM) meddeler her til morgen, at der skal etableres et oplevelsescenter på Risø, hvor atomforsøgsstationen tidligere lå.

Formålet med det nye ”Oplevelsescenter Risø” (OCR) er at informere offentligheden om den proces, der om få år vil føre til, at området opnår ”green field” – status, efter at store mængder af lav- og mellemaktivt affald, giftige metaller, tailings fra uran-udvinding og meget andet er blevet gravet ned i udkantsdanmark.

På OCR skal de besøgende kunne opleve processen, skridt for skridt:
Hvordan man ved at beslutte sig for slutdeponering allerede i 2003 forhindrede offentlig diskussion af andre måder at opbevare affaldet på, som var dyrere for staten. 


Hvordan man i 2011 ved at indskrænke de mulige slutdeponeringslokaliteter til 6, som var placeret i udkantskommuner af begrænset politisk betydning, fik overbevist det store flertal om, at slutdeponering i en udkantskommune var den løsning, der var bedst for det store flertal. 

Hvordan man ved at bruge sikkerhedsanalyser, fremmedord og eksperter kunne imponere befolkningen og vise, hvilken rolle naturvidenskabelig viden bør spille i dagens Danmark. 

Hvordan man håndterede den ledelsesmæssige udfordring, der opstod, da befolkningen i de udpegede kommuner mod forventning ikke lod sig imponere, men tværtimod gjorde grin med de bestræbelser, det skulle have sikret, at nedgravningen kunne ske uden lokal protest. 

Hvordan man ved at lade, som om man tog mellemlager-løsningen alvorligt, fik afledt opmærksomheden fra de træk ved slutdepotet, man skønnede var uegnet til offentlig diskussion.

Planerne for OCR er endnu kun på tegnebrættet, og meget af det, der er planlagt indtil nu, vil naturligvis handle om Sundhedsministeriets behandling af sagen, før dette sagsområde blev flyttet til UFM i juni 2015.

Men mon ikke UFM vil gøre sit yderste for at vise, at deres evne til at håndtere borgere og medier ikke står tilbage for sundhedsministeriets?

Oprettelsen af et kontaktforum vedrørende mellemlagring af det radioaktive affald vil give medarbejderne i UFM rig lejlighed til at demonstrere, at de er mindst lige så ferme som kollegerne i sundsministeriet, og meget tyder på, at denne udfordring bliver taget alvorligt.

Vi venter derfor spændt på, hvordan sagen udvikler sig i løbet af dagen.


Skrevet af Jens

Ingen kommentarer:

Send en kommentar