mandag den 2. april 2018

Politiken og Atomaffaldet (2) Astrid Krag (S), fhv. Sundhedsminister (SF)

Opdatering: Astrid Krag har efter sigende lovet sine vælgere i Roskilde, at hun vil sørge for at få atomaffaldet væk fra Risø.

....

Politiken skrev 1.4. i artiklen "Atomaffald har udløst politisk nedsmeltning" bl.a.

"I 2011 havnede den dengang 29-årige Astrid Krag og 31-årige Joy Mogensen på forskeliig vis midt i et virvar af vredesudbrud, sikkerhedsanalyser og følsomme dilemmaer. En ekspertgruppe havde netop udpeget fem kommuner  - Bornholm, Lolland, Kerteminde, Struer og Skive - som mulige affadsdepoter, når Risø skulle renses. Meddelelsen medførte et ramaskrig i de fire forskellige landsdele. Som ny sundhedsminister for SF overtog Astrid Krag ansvaret for Risøs afvikling. Krag fortæller om løbende møder med borgmestrene."

Vedr. Krags 'løbende møder med borgmestrene'

Da slutdepotplanen blev offenliggjort 4.5.2011 af den daværende ansvarlige sundheds- og indenrigsminister Bertel Haarder (V), var de 5 borgmestre og deres kommuner ikke blevet orienteret inden. Men de var da velkomne til at komme over næste morgen og blive briefet hos Dansk Dekommissionering.

Først næsten et år senere den 30. april 2012 fik de 5 borgmestre et møde med den nye ansvarlige minister Astrid Krag, 1/2 år efter at hun var blevet minister. Ialt blev der i Krags tid som sundhedsminister (3.10.2011-3.2.2014) kun afholdt 3 møder om denne sag med borgmestrene

12.10.2012 skrev Skives daværende borgmester, Flemming Eskildsen (V) i en pressemeddelelse (min fremhævning):

"De fem kommuner har arrangeret høringen som en reaktion på, at de indtil videre kun er blevet informeret, men hverken involveret eller hørt i spørgsmålet om en mulig placering af atomaffald i deres baghave. Ifølge den oprindelige plan skulle udpegning og placering ellers foregå i tæt dialog med kommunerne."

Flere pressemeddelelser i sagen kan ses på Skive Kommunes hjemmeside


Se også Atomposten Kommentar: Referater fra Sundhedsministerens Møder med Borgmestre og Borgergrupper om Slutdepot for radioaktivt Affald 27.10.13

'Vredesudbrud' på borgmestrenes høring på Børsen 22.10.2012 

Da Astrid Krag havde holdt sin tale på høringen på Børsen, forlod hun salen efter at have besvaret et par spørgsmål, da hun skulle videre til et andet møde. 
Krag virkede presset, da hun besvarede spørgsmål og sagde vredt "Kom med den viden, I mener, I mangler."


JP fortalte, hvem der også blev vred :

Fynsk borgmester blev vred

"Derefter forlod Astrid Krag atom-høringen, mens blandt andre Kertemindes borgmester, løsgængeren Sonja Rasmussen, skød med skarpt.

Hun gik blandt andet i rette med Krags oplysning om, at kommunerne havde fået tilbudt at udpege hver en repræsentant i en tværgående gruppe med tæt kontakt til ministeriet. Men det har kun én kommune benyttet sig af, lød ministerens argument.

"Det provokerer mig, når ministeren siger noget, der er usandt - så er der noget galt et sted. Vi har fået lov til at udpege én repræsentant for alle fem kommuner - det står højt og tydeligt i det referat, der ligger på f.eks. Kerteminde Kommunes hjemmeside," lød det ifølge fyens.dk fra den vrede Kerteminde-borgmester."Krag: Ministre og borgmestre skal ikke være med - Eksperterne skal bestemme

Politiken skriver:

Astrid Krag husker høringen og oplevelsen har fået den tidligere sundhedsminister til at indse, at sager som disse bør fjernes fra politikernes bord.

"I bund og grund er det helt forkert, at der skal sidde ministre og borgmestre og være rodet ind i det her. Det er følelsesladet og for symbolsk. Hvis du spørger mig, er det ikke et politisk spørgsmål. I virkeligheden er det landets førende eksperter, som bør tage stilling til, hvor Danmarks atomaffald bør ligge. Hvis nu alle vidste og anerkendte, at det burde være eksperternes beslutning, så ville det slet ikke tage så lang tid som det har gjort", siger hun.


Dette er en rystende og afslørende udtalelse, en minister der prøver at slippe for sit ansvar! Det forklarer også, hvorfor atomaffaldssagen under Astrid Krag trak i langdrag. Fra udlandet bl.a. Belgien ved man, at atomaffaldssager uden borgerinddragelse trækker i langdrag. I Sverige og i Frankrig har kommuner vetoret i forb. med slutdepoter med atomaffald.Gennemsigtighed og information til offentligheden anbefales i atomaffaldssager bl.a. i  Rådets direktiv2011/70/EURATOM af 19. 7.2011
om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald

Artikel 10
Gennemsigtighed

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nødvendige oplysninger vedrørende håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald stilles til rådighed for arbejdstagerne og offentligheden. Denne forpligtelse omfatter, at den kompetente tilsynsmyn­dighed skal informere offentligheden på de områder, der ligger inden for dens kompetence. Oplysninger skal stilles til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med national lovgivning og internationale forpligtelser, forudsat at dette ikke bringer andre interesser i fare, herunder bl.a. sikkerhed, der er anerkendt i national lovgivning eller internationale forpligtelser.

2. Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden får de nødven­dige muligheder for at deltage effektivt i beslutningsprocessen vedrørende håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald i overensstemmelse med national lovgivning og inter­ nationale forpligtelser.


Dansk Dekommissionering/DD deltog således i et møde om borgerinddragelse i Amsterdam efteråret 2014 uden at fortælle den danske offentlighed om det. Sammen med en repræsentant for Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse SIS deltog 2 repræsentanter fra DDs ledelse i en workshop i Bryssel, som jeg har omtalt her. Deres deltagelse medførte fortsat ingen borgerinddragelse i sagen...

Krag henviser til 'landets førende eksperter'?

Eksperter i hvad?

Ingen danske eksperter har mig bekendt forsket i atomaffaldsdeponering ud over en professor på DTU/Nutech, der lavede et forsøg, der viste, at plutonium bevæger sig hurtigere i beton end i jord, og det skulle der tages højde for ved valg af slutdepotkoncept.
Astrid Krags arrogance

27.12.12 skrev chefredaktør Ole Dall i en leder i Skive Folkeblad (min fremhævning):

"Her kort før 2013 kan det konstateres, at Astrid Krag har mødt atomaffalds-udfordringen med en beklagelig arrogance. Hun virker i lommen på embedsmænd uden selvstændig tænkning, og hun lever tilsyneladende end ikke op til Folketingets undersøgelseskrav om affaldet. 

Gennem hele processen om atomaffald har de kommuner - som er udvalgt som muligt placeringssted - oplevet en manglende orientering og dialog fra Sundhedsministeriets side, og sundhedsministeren synes også selv underligt fraværende i hele diskussionen, som hun ellers let kunne vende til en vindersag."

Jeg har omtalt den manglende orientering af kommunerne her: Da sundhedsministeriet satte demokratiet ud af spil og i Deponering og Demokrati. 


Borgerne er ikke blevet inddraget i processen, som lovet i Beslutningsgrundlaget 2008. 

Helge Sander (V) minister for videnskab, teknologi og udvikling, anbefalede allerede i 2002 at skabe “maksimal åbenhed” omkring problematikken, og Bertel Haarder (V) sagde i 2011:  ”Det er også afgørende for regeringen, at hele processen mod et slutdepot foregår i åbenhed og enighed.”


Astrid Krags forsøg på eksport af atomaffaldet

Astrid Krag fortæller Politikens journalist, at hun også afsøgte internationale spor i et forsøg på at få det radioaktive affald afsat til de lande, som allerede har store lagerfaciliteter.

Forsøg på eksport af alt affaldet eller kun de højaktive 233 kg særligt affald har siden 2011 været omgærdet af tågesnak og uklarheder. Se f.eks. svar på borgerhenvendelse til mig fra Udenrigsministeriets Grøn Kontor. Astrid Krag sagde til mig på folkemødet i 2012, at regeringen ikke ville være med til det, de skulle være med til, hvis de eksporterede de 233 kg særligt affald, de højaktive brugte brændselsstave, der er lavet forsøg på med høj udbrænding.

Ekportforsøgene har aldrig virket som om de var helhjertede. På et tidspunkt bad man danske ambassader spørge hen over en juleferie, om der var interesse for at modtage det danske atomaffald. 

Jeg fortæller i et blogindlæg her om en forvirret udsendelse på P1 Orientering 7.8.13, der bygger på aktindsigt i Sundhedsministeriet. På min side her kan man læse om muligheder for eksport.

Eksport af affaldet er en kanin, der løbende er blevet taget op af hatten for at berolige gemytterne.

Danmark har i årevis forsøgt at eksportere de 233 kg særligt affald/højaktivt brugt brændsel uden held, fordi uranet blev købt uden tilbagetagningssaftale og blev brugt til forretningsforsøg: Risøs produktion sammen med Helsingør Værft af brændselsstave til Danmarks kommende atomkraftværker.

Med hensyn til resten af affaldet er det vanskeligt at eksportere det til udenlandske lagre, der mange steder er fyldt til randen i forvejen.

Heller ikke til Astrid Krag stillede Politikens journalist kritiske spørgsmål.

Skrevet af Anne Albinus

Henvisninger

Peer Review - Not in my Sundhedsministerium Atom Posten 6.10.2013

Atom-Astrid uden overblik leder i Skive Folkeblad 27.9.2013

12.3.2015 kunne man i Ingeniøren læse:

"Særligt planen om at eksportere samtlige 5.000-10.000 kubikmeter atomaffald er død og begravet, lyder det fra Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar