tirsdag den 3. april 2018

Politiken og Atomaffaldet (3) Joy Mogensen (S) Borgmester i Roskilde

Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) fortæller i Politiken 1.4.18 om høringen på Børsen 22.10.12 arrangeret af borgmestrene i de dengang 5 udpegede slutdepotkommuner (1):

"Jeg kan huske, at vi er til en høring i Børsens lokaler. Astrid Krag står på talerstolen og lover tilhørerne, at regeringen vil bygge containere, som er så sikre, at man kan sidde oven på dem i et år uden at tage det mindste skade. Men der var ingen, der gad lytte til, hvad hun sagde, og pludselig rejser tilhørerne sig op og buher af ministeren. Der begyndte jeg at blive bange. Der var et rimeligt håndfast løfte fra en minister, men den folkelige modstand var så stor, at man ikke lyttede til fagligheden. Det gjorde mig virkelig bange, for sagen er for alvorlig til, at man kan forkaste fakta".
Joy Mogensens 4 fejl vedr. høringen på Børsen

Desværre er optagelsen fra høringen ikke længere online på de regionale TV- stationer, men Astrid Krags tale kan læses her

1/ Joy Mogensen: "Regeringen vil bygge containere"

Der bliver ikke bygget containere til et kommende slutdepot. DD indkøber containere. Måske Joy Mogensens fortalelse kommer af, at Folketinget i 2002-3 blev lokket til slutdeponering med "Super-Containere"? 

Af Krags tale fremgår det, at kravet til slutdepotet vil være, at man kan opholde sig oven på det færdige anlæg - ikke oven på containerne - døgnet rundt i et år, uden at få mere end den naturlige baggrundsstråling, vi alle får på en enkelt dag.

2/ Joy Mogensen: "Der var ingen der gad lytte" 

Jeg var også tilstede under høringen på Børsen og ved selvfølgelig ikke, som Joy Mogensen hævder, hvor aktivt den enkelte i rummet har lyttet, men der var da en tilhører fra Skive, der spurgte, om man så også kunne sidde nedenunder slutdepotet i et år.

Problemet er jo, hvornår det siver fra slutdepotet, for udsivning kan ikke forhindres jf. Forstudiet fra maj 2011.

3/ Joy Mogensen: "pludselig rejser tilhørerne sig op og buher af ministeren"

Som jeg husker det, var der ingen, der rejste sig op, men der blev da buhet. Om det var efter talen eller efter besvarelsen af et par spørgsmål,  inden ministeren måtte gå og lade en kontorchef tale på hendes vegne, husker jeg ikke.

4/ Joy Mogensen: "Der var et rimeligt håndfast løfte fra en minister, men den folkelige modstand var så stor, at man ikke lyttede til fagligheden. Det gjorde mig virkelig bange, for sagen er for alvorlig til, at man kan forkaste fakta"

Heldigvis må man sige, at der var nogen, der lyttede til fagligheden hos de danske eksperter og derefter kritiserede slutdepotplanen fra 2011. Nemlig

Hvis der er noget, der gør mig bange, så er det at have blind tillid - som Joy Mogensen har - til slutdepotplanen fra 2011 for :
  • Slutdepotplanen fra 2011, der nu skrottes, var nemlig generisk/overordnet, dvs. det endelige slutdepotkonceptet var ukendt. Dybden ligeså
  • affaldet på Risø er som på andre atomforskningsinstitutioner en cocktail af kortlivet og langlivet, lav- mellem- og højradioaktivt og derudover der andet giftigt affald som 2 ton ubestrålet uran, 50-70 ton bly, omkring 200 kg cadmium, 80 kg beryllium og 40-50 ton bitumen.
  • det højaktive affald er omdefineret til langlivet mellemaktivt
  • man vidste ikke, om depotet skulle være i ler eller i granit
  • affaldet er pakket i tønder godkendt til mellemlagring, men Dansk Dekommissionering håber, tønderne kan godkendes til slutdeponering
  • der er ingen uvildig rådgivning i Danmark omkring håndtering af radioaktivt affald på kort og langt sigt
  • der er ikke forsket i slutdepot til radioaktivt affald udover en professor på DTU Nutech, der har fundet ud af, at plutonium er mere mobilt i beton end i ler, hvorfor der skal tages højde for dette ved slutdepotkonceptet.
Oveni dette kommer alle de fortielser og fordrejninger, som Atom Posten siden 2012 har forsøgt at afdække bl.a. fra høringer (3)


Fra høringen om miljøvurderingen på Lolland 
Lollands borgmester byder velkommenHvorfor slugte Politikens journalist råt Joy Mogensens udtalelser?
Anne Albinus

Henvisninger

1.  »Det skriger jo til himlen«: Sikring af atomaffald på Risø risikerer at blive udskudt Politiken 1.4.18 (online fra 31.3.18 kl. 22:12) - Atomaffald har udløst politisk nedsmeltning Politiken 1.4.2018

2. Atomaffald og Historieforfalskning Joy Mogensen på Folkemødet 2016 Atom Posten 21.6.20163. Fra høringen om miljøvurderingen på Lolland, hvor en ansat i DD fortæller mig inden mødet, at det historiske affald er kortlivet. If det nye Beslutningsforslag er det historiske affald endnu ikke karakteriseret endeligt.

4. Baggrund om det radioaktive affald på Risø og Atom Postens oplæg på borgermøder

Ingen kommentarer:

Send en kommentar