søndag den 1. april 2018

Aprilsnar og Atomaffald


På Atom Posten har vi ikke orket at finde på en aprilsnar i år. Af grunde, som ikke har noget med det radioaktive affald at gøre.

Til gengæld har dagens udgave af Politiken to af slagsen.

Der er den, der lover gratis sprut og chokoladefrøer til de hjemløse. Det kræver et par dispensationer fra afgiftsreglerne, men skatteminister Karsten Lauritzen (V) er positiv, forstår vi.

Og så er der forsidehistorien: ”Lang udsigt til sikring af atomaffald” (1), som lover gratis forargelse over folketingspolitikerne, der ikke kan tage sig sammen til at påtvinge en af de fem kommuner (2) et discount-slutdepot, selvom den samlede, danske sagkundskab og Roskildes borgmester i mange år har ivret for denne løsning. Også dette kræver et par dispensationer, denne gang fra den kritiske holdning, der engang var en del af Politikens journalistiske praksis, men det skal bestyrelsen i JP/Politikens Hus nok sørge for.

Det er godt, at Politiken gør så meget for at værne om den gode tradition, som aprilsnarren er.

Men det er nedslående, at resultatet af bladets store research-arbejde i sagen om atomaffaldet kun kan fremlægges i aprilsnarrens form. For borgerne i de fem kommuner har denne sag ikke været spor morsom, og for ministrene og folketingets medlemmer, der blevet elendigt rådgivet om den, har den været møgsagen over alle møgsager.

Jeg synes derfor, at Politiken en af de nærmeste dage (hvor de journalistiske grundregler er back to normal) skulle forklare, hvorfor de mener, at risikoen for oversvømmelse af affalds-lagrene på Risø-halvøen nu er blevet så alvorlig, at det er nødvendigt at grave affaldet ned i huj og hast langt fra Roskilde, mens den i de mange år, hvor forsøgsstationen var i funktion, tilsyneladende ikke var noget problem.

Risikoen for kraftigt højvande i de indre dele af Roskilde fjord må da have været den samme i hele perioden fra Risøs grundlæggelse i 1957 indtil nu. Det må derfor være på sin plads at spørge ind til, hvorfor synet på denne risiko har ændret sig så markant (3).

Aprilsnarren lærer os, der skriver, at vi ikke skal tage os selv for højtideligt. Politiken har i dag mindet os om vigtigheden af dette – endda to gange.

Tak for det.

Skrevet af Jens

Henvisninger:


1.  »Det skriger jo til himlen«: Sikring af atomaffald på Risø risikerer at blive udskudt Politiken 1.4.18 (online fra 31.3.18 kl. 22:12) - Atomaffald har udløst politisk nedsmeltning Politiken 1.4.2018

2. De fem kommuner, der i 2011 blev udpeget som mulige placeringer af et slutdepot for radioaktivt affald, er: Struer, Skive, Kerteminde, Lolland og Bornholm.

3. Dette er uddybet i kommentaren: ”Oversvømmelse og Atomaffald”. Atom Posten (13.12.13).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar