søndag den 8. juni 2014

Atomaffald: Høringsformand fortryder manglende Forskning i Mellemlagerløsning i Frankrig

Georges Mercadal, formand fra 2005-6 for det særlige udvalg for offentlig høring om håndtering af radioaktivt affald i Frankrig, fortalte 13.5.13 til avisen La Croix, at høringerne i 2005-2006 havde overbevist ham om, at man ikke sådan bare kunne affeje ideen om et langtids-mellemlager. 

Mens man dengang endnu havde tiden for sig, ønskede nogle, at man parallelt med det dybe geologiske depot (red. til det højaktive og langlivede mellemaktive affald (2)) også forskede i mellemlager over jorden eller i lille dybde.

Mercadal var positiv over for mellemlager og foreslog dengang, at man fandt et andet sted end landsbyen Bure (Meuse) til at undersøge mellemlager-hypotesen med henblik på at skabe et troværdigt alternativ til det dybe geologiske slutdepot. Mercadal siger: "Personligt bebrejder jeg mig selv ikke at have fået foretaget en mod-ekspertise på det tidspunkt, om ikke andet så for at støtte et muligt forskningsprojekt. Da mellemlageret forblev på idéplanet, blev det hurtigt afvist."

Fordelen ved en mellemlagerløsning er at sikre fuldstændig reversibilitet, fortæller Mercadal, der er civilingeniør. Denne reversibilitet er vigtig for naboer til radioaktivt affald, der selvfølgelig er bekymrede. Det er sociologisk relevant.

Ulempen ved et mellemlager er dog, at vi ikke kan få vished om samfundets evne at tage sig af en sådan byrde i århundreder, siger Mercadal og tilføjer, at det derfor ville have været nødvendigt at mobilisere sociologisk og ikke bare teknisk forskning for at udforske hypotesen om et mellemlager.

Man kan også forestille sig, at der ville have været interaktion med det tekniske. Måske kunne det if. Mercadal have udløst omfattende forskning i en beton, der bedre ville kunne modstå radioaktiviten i affaldet, eller i det mindste de bedste metoder til at løse det problem.


Mercadal siger til sidst til La Croix:


"Jeg foregriber ikke den endeligt valgte løsning, hvis vi havde forsket samtidigt i begge disse akser. Men jeg beklager bare, at vi kun havde tillid til geologien, og at omtalte forskning i mellemlagerløsning ikke fandt sted, inden loven blev definitivt vedtaget i 2006 om dyb geologisk deponering."


Refereret af Anne

Kilde:

1. La Croix 13.5.2013
2. Jeg fortæller lidt her om det dybe geologiske slutdepot i Bure. Der er også links til modstanden mod slutdepotet. I dag er der et underjordisk forskningslaboratorium i Bure.
3. Mercadal fortæller om Frankrigs energiomstilling
4. Biografi Georges Mercadal
5. Garantir le débat Revue Projet 2.5.2007
6. Om laboratoriet i Bure (Champagne-Ardenne)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar