fredag den 13. juni 2014

Eksport af radioaktivt Affald?

I sagen om det danske radioaktive affald har der gang på gang været forslag om, at affaldet skulle eksporteres, og man forstår hvorfor. Det er et problem, som det danske politiske system slet ikke har kunnet håndtere, endsige løse, og eksportmuligheden ligner manna fra himlen: Et venligtsindet land med nuklear ekspertise forbarmer sig over os og tager imod vores radioaktive affald.

Naiviteten i denne forhåbning er åbenlys: Skal vi eksportere affaldet, må et andet land nødvendigvis importere det, og hvordan vil befolkningen i dette land reagere på det?

Svaret giver sig selv, men skulle nogen være i tvivl, kan de spørge folk i en af de udpegede kommuner, hvad de vil sige til, at myndighederne udover Risø-affaldet også deponerede en hel masse andet affald hos dem. De omkringboende vil naturligvis modsætte sig slutdeponering, som derfor kun kan gennemføres ved tvang. Det er utroligt, at nogen i fuld alvor kan tro, at folk i andre lande tænker helt anderledes om atom-affald end i Danmark.

Man kan se på de gentagne forslag om eksport af det radioaktive affald som udtryk for virkelighedsflugt og ønsketænkning hos forslagsstillerne. Det styrker ikke tilliden til deres dømmekraft, men er dog undskyldeligt, moralsk set.

Desværre er der også den mulighed, at nogen spekulerer i, at andre i deres rådvildhed og fortvivlelse er lette ofre for denne form for virkelighedsflugt og ønsketænkning.

Det er ubehageligt at skulle overveje denne mulighed. Men man må tænke sit, når ingen af dem, der indtil nu har gjort sig til talsmænd for eksport-”sporet”, har gjort det mindste for at standse processen mod slutdeponering, ikke en gang midlertidigt. Skal eksport-illusionen bare bruges til at aflede opmærksomheden fra, at processen mod slutdeponering fortsætter? Og få borgerne i de udpegede kommuner til at opgive kravet om et mellemlager?

Tvangsdeponering af radioaktivt affald er forkastelig. Spekulation i andres frygt for tvangsdeponering af radioaktivt affald er om muligt endnu mere forkastelig.

Skrevet af Jens


Links

Annes side om mulighed for eksport af affaldet fra Risø: Hvilke andre lande har slutdepoter til vores forskellige affaldstyper? Hvilke lande har plads?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar