mandag den 29. december 2014

Atomaffald: Nytårsønsker

Sagen om deponering af det radioaktive affald slæber sig af sted, nu på fjerde år.

Grundlaget for myndighedernes ageren i denne sag er folketingsbeslutningen B48 fra 2003, og så længe den er i kraft, er ministeren og embedsmændene forpligtet til arbejde for et slutdepot. Det gør de også, desværre, og sagen er blevet en stadig større belastning for de mennesker, der bor i nærheden af de steder, der er udpeget som mulige placeringer af depotet (1).

Men modstanden mod deponeringsplanerne er blevet stærkere og bedre funderet i 2014: 


 • Borgermøderne i foråret (2) viste, at borgmestrene havde deres kommuner 100 % bag sig, når de afviste slutdeponering. 
 • De danske høringssvar (3) i forbindelse med scopingen viste, at slutdeponering ikke kun bør afvises af tekniske, men også af andre grunde, bl. a. etiske. 
 • Høringssvarene i forbindelse med scopingen fra Sverige, Tyskland og Polen (4) påpegede, at beskrivelsen af de danske planer er mangelfuld og upræcis.
 • Professor i miljøvurdering Lone Kørnøv (DCEA/AAU) og professor i miljøret Ellen Margrethe Basse (AU) (5) har kritiseret, at miljøvurderingen kun handler om en af de tre muligheder (slutdepot, mellemlager og eksport). 
 • Høringssvarene i forbindelse med miljøvurderingen (6) fra de fem kommuner er endnu klarere i deres afvisning af slutdeponering end i høringssvarene i forbindelse med scopingen. 
 • Den tyske ekspert Gerhardt Schmidt fra Ökoinstituttet i Darmstadt har på overbevisende måde påvist, at de danske slutdepotplaner er ren discount (7). 
Forsøgene på at imødegå kritikken har været få og lidet overbevisende (8), og det tyder på, at det er gået op for ministeren og embedsmændene, at slutdepotet ikke længere kan forsvares. Dermed er der opstået en situation, hvor myndighederne er tvunget til at arbejde videre med en løsning, de ikke selv tror på, som befolkningen er imod, og som ingen vil forsvare offentligt.

Det er uholdbart, og en spørge-undersøgelse, foretaget af forskere fra Det danske Institut for Miljøvurdering (DCEA) (9) viser da også, at der i befolkningen er udbredt mistillid til myndighedernes forsikringer, når det drejer sig om radioaktivt affald.

Tabet af tillid til myndighederne er alvorligt. Det kan let brede sig til andre sagsområder og føre til, at befolkningen kommer til at se med mistro på centraladministrationens udmeldinger generelt.

Vores første ønske for 2015 er derfor, at: 

 • folketinget ophæver B48, og der nedsættes en kommission, bestående af uafhængige sagkyndige, som i fuld åbenhed skal gennemgå hele denne komplekse sag og komme med forslag til en sammenhængende løsning for det radioaktive affald. 

Vi er klar over, at 2015 er et valgår, og at sagen om det radioaktive affald anses for at være en politisk møgsag. Men hvis man prøver at fortie den, så vil den blive ved med at være en møgsag ved de næste mange folketingsvalg. Derfor kan man lige så godt gøre noget ved den først som sidst.

Vores andet ønske for 2015 er derfor, at: 

 • vælgerne ikke vil tøve med at stemme på kandidater, der går ind for at ophæve B48, nedsætte en uafhængig kommission og sikre fuld åbenhed om denne sag. 

Vi ønsker alle et godt nytår.

Skrevet af Anne og Jens


Henvisninger: 


 1. De udpegede steder er: Thyholm (Struer kommune), Skive Vest og Thise (Skive kommune), Kertinge Mark (Kerteminde kommune), Rødbyhavn (Lolland kommune) og Østermarie (Bornholms regionskommune) 
 2. Borgermøderne fandt sted i: Rødbyhavn (31.03.14), Rønne (07.04.14), Hvidbjerg / Thy (09.04.14), Skive (05.05.14) og Kerteminde (07.05.14). Kommentarer i Atom Posten (21.02.14), (07.04.14), (10.04.14), (05.05.14), (08.05.14) og (11.05.14)
 3. Scoping, de danske høringssvar. Kommentar i Atom Posten (10.07.14). 
 4. Scoping, høringssvar fra Sverige, Tyskland og Polen. Kommentar i Atom Posten (19.07.14)
 5. Artikel i Information af journalist Ulrik Dahlin 22.10.14
 6. Høringssvar i forbindelse med miljøvurderingen 
 7. Gerhardt Schmidts arbejdspapir (Öko-Institut). Kommentarer i Atom Posten (03.12.14) og (05.12.14)
 8. Interview i Information med direktøren for Dansk Dekommissionering ved journalist Ulrik Dahlin. Kommentarer i Atom Posten (03.12.14) og (05.12.14) 
 9. Spørgeskemaundersøgelse omkring Deponi af radioaktivt Affald, Det danske Center for Miljøvurdering (DCEA), Aalborg Universitet. Kommentar i Atom Posten (23.09.14).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar