torsdag den 4. december 2014

Atomaffald: Vent med Nedgravning siger fransk Etikgruppe


"Hvor er Menneskets plads i forhold til et slutdepot for atomaffald?"

Det var emnet for et debatmøde for nylig, som Patricia Andriot, ingeniør og folkevalgt politiker for Europe Ecologie des Verts (De Grønne) havde indbudt til i Esnoms-au-Val.

Til at sætte gang i debatten havde Andriot inviteret en etikgruppe, der følger et projekt om et dybt geologisk slutdepot for højradioaktivt affald i landsbyen Bure i Champagne.

Etikgruppen ledes af biskoppen i Troyes Mgr. Stenger med støtte fra biskopperne af Langres, Saint-Dié og Verdun samt lægfolk. Medlemmerne er hverken forkæmpere eller modstandere af projektet i Bure, men gruppens formål er at vække hver enkelt borger til at stille sig selv spørgmål af etisk karakter vedrørende slutdepotprojektet og de socio-økonomiske udfordringer.
Gruppen har udgivet et hæfte, og man kan her læse mere indgående om dens arbejde.

På debatmødet fremkom folkevalgte politikere, præster og videnskabsfolk med deres synspunkter for at sætte gang i debatten:
 • miljøkonsekvenser
 • udnyttelse af affaldet 
 • varigheden af depotets radioaktivitet
 • socio-økonomiske aspekter 
 • tilskud
 • omkostninger
 • jobskabelse
 • oplysning og pædagogik.
Udvalget ønsker en demokratisering af debatten gennem arbejdet med de etiske aspekter: 
 • hvilken fremtid ønsker vi at efterlade til vores børn?
 • hvilke løsninger er der? Ingen for øjeblikket, for man ved ikke, hvordan man skal behandle dette affald.
Både biskoppen og Patricia Andriot understregede betydningen af at have tillid til de kommende generationer og videnskabens fremskridt.

Gruppens foretrukne vej:
 • finde nogle arbejdsmodeller
 • stoppe op
 • give sig tid til at reflektere over behandling af affald uden at grave det ned af respekt for forsigtighedsprincippet
- samtidig med at man husker, at det bedste affald er det, man ikke producerer.
Aftenen sluttede med en opfordring til borgerne om at bede de folkevalgte politikere forklare og begrunde deres holdninger.

Skrevet af Anne

Kilde

Le journal de la Haute Marne: Cigéo: l'éthique en question 27.11.14

Links:

Regard éthique sur les déchets nucléaires: Enfouir c'est douter de la capacité des générations futures (Etisk blik på atomaffald - At grave ned det er at tvivle på kommende generationer) 4.12.14

Min side om Etik og radioaktivt affald


NY RAPPORT: ATOMAFFALDSDEPONERING I ETISK PERSPEKTIV - se mere her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar