mandag den 28. april 2014

Atomaffald: Fortsat Vildledning om Slutdepotkoncepter

Sundhedsministeriets igangværende borgermøder om miljøvurdering af slutdepot for lav- og mellemaktivt affald fra Risø går tilsyneladende ud på fortsat at vildlede borgerne.

F.eks. præsenterer Dansk Dekommissionering (DD) 3 slutdepotkoncepter (Figur 3, 4 og 5), der if. SIS, den myndighed der endeligt skal godkende slutdepotet, kun muligvis kan modtage alt det danske radioaktive affald.

I 2004 blev denne planche nemlig vist under et foredrag af en civilingeniør fra SIS (2. sidste planche): Forklaring til forkortelser i spalte 2 "Affaldstype": 

LILW-SL : lav- og mellemaktivt, kortlivet, dvs. radioaktivt i cirka 300 år
LILW-LL : lav- og mellemaktivt langlivet, dvs. radioaktivt i mere end 300 år
HL : højaktivt


Det meste affald på Risø er kortlivet (radioaktivt i cirka 300 år), men der er også affald, der stråler i mere end 500 år, noget op til 250.000 år: bl.a. det langlivede lavaktive grafitaffald, de 233 kg særligt affald, højaktivt omdefineret til langlivet mellemaktivt, samt andet langlivet mellemaktivt affald. 

myndighedernes minihøring i 2005 kom det da også frem, at et terrænnært slutdepot slet ikke kan lade sig gøre, selv om Danmark skulle kunne komme af med de 233 kg særligt affald:


"Det blev fremført, at hvis Danmark kunne eksportere de 233 kg forsøgsbrændsel kunne alt affaldet uden problemer deponeres terrænnært. Hertil blev svaret, at der også er andet langlivet affald, der vil kræve særlige overvejelser og foranstaltninger ved terrænnær deponering, bl.a. et antal store brugte alfa-kilder. Endvidere er der et sorteringsproblem, da noget af det langlivede materiale vil være blandet med kortlivet. Det er således ikke ligetil, at stille det langlivede affald til side og afvente en senere eller anden løsning." (side 4)Skrevet af Anne


Link

Atom Posten En mudret og uklar proces - om slutdepotkoncepter 6. maj 2013

Ingen kommentarer:

Send en kommentar