mandag den 7. april 2014

Atomaffald og Vildledning om det historiske Affald på Sundhedsministeriets Borgermøde i Rødbyhavn 31.3.14

Den 31.3.14 på sundhedsministeriets borgermøde i Rødbyhavn fik jeg og en repræsentant fra en borgergruppe mod atomaffald af en ansat i Dansk Dekommissionering/DD at vide, at det meste af det historiske affald på Risø er kortlivet. 

Historisk affald er en betegnelse for tønder med ukendt indhold. Sådanne er det normalt at have på forskningsinstitutioner.

Den 2.4.14 sendte jeg flg. mail til DD:

Kære (...),

Tak for sidst. Jeg nåede ikke at spørge yderligere til det historiske affald, hvor du sagde, at det meste er kortlivet.

Er I allerede færdige med at karakterisere det? Kan jeg få udleveret data? If. (...'s) præsentation gav det historiske affald visse udfordringer.

Iøvrigt undrer det mig, at der nu tales om mulighed for et overfladeslutdepot/ terrænnært ned til 30 meter, når det 

if minihøring i 2005 ikke vil kunne lade sig gøre.

Side 4 

"Det blev fremført, at hvis Danmark kunne eksportere de 233 kg forsøgsbrændsel kunne alt affaldet uden problemer deponeres terrænnært. Hertil blev svaret, at der også er andet langlivet affald, der vil kræve særlige overvejelser og foranstaltninger ved terrænnær deponering, bl.a. et antal store brugte ά- kilder. Endvidere er der et sorteringsproblem, da noget af det langlivede materiale vil være blandet med kortlivet. Det er således ikke ligetil, at stille det langlivede affald til side og afvente en senere eller anden løsning."

t.o. klassificeres det svenske historiske affald automatisk som langlivet mellemaktivt, og det kan ikke placeres i SFR, men skal i et dybere slutdepot til langlivet mellemaktivt affald, der endnu ikke er bygget.

Venlig hilsen,

(....)

Anne Albinus7.4.14 fik jeg dette svar fra DD:Langt det meste danske radioaktive affald er lavaktivt og kortlivet. Der er en mindre mængde langlivet, heraf er en lille mængde mellemaktivt.
I 2013 iværksatte DD et projekt til karakterisering af historisk affald, dette projekt kører fortsat og forventes at tage  en rum tid. Vi forventer at udarbejde en rapport, når projektet er afsluttet.

I Rapport til den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald (Forstudier til slutdepot for lav- og
mellemaktivt affald – sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier),
nævnes det, at terrænnære depoter bør kombineres med et borehul, hvori følgende affaldstyper placeres: Type 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18.
Type 12 (eksisterende affald fra Hot Cell)
Type 13 (eksterne strålekilder)
Type 14 (særlige strålekilder)
Type 15 og 18 (bestrålet uran)
Type 16 og 17 (bestrålet brændsel)


Med venlig hilsen

(....)

cid:image001.jpg@01CF500B.4B28C860Citat slut.

----------------------------------------------------------

Indlægget er skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar