torsdag den 17. april 2014

Eksport af radioaktivt Affald

Nu er eksport af det radioaktive affald igen på dagsordenen.

Men er det overhovedet muligt at finde et land, som for en rimelig betaling vil tage imod affaldet, og som kan garantere, at det vil blive opbevaret forsvarligt?

De 233 kg særligt affald har man vist nok forsøgt at komme af med i ca. 10 år. Forhandlingerne har været fortrolige, men var de lykkedes, havde vi nok hørt om det. Hvordan kan man så tro, at det skulle være muligt at komme af med alt affaldet?

I mange lande er der en stærk folkelig modstand mod transport og deponering af radioaktivt affald. Derfor vil det være meget svært for en demokratisk valgt regering at modtage den slags affald fra udlandet. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre at finde et modtagerland, der vil acceptere import af radioaktivt affald, må man være forberedt på, at prisen bliver skyhøj.

Så er der naturligvis de lande, hvor befolkningens mening kun spiller en underordnet rolle, når magthaverne træffer beslutninger. Men vil en dansk regering, uanset sin politiske sammensætning, eksportere affaldet til et sådant land?

Hvis man ikke desto mindre gjorde endnu et forsøg på at eksportere affaldet, ville det være en god ide at offentliggøre resultatet af forhandlingerne, uanset udfaldet.

Så ved vi enten, at eksport er udelukket, eller også kender vi markedsprisen for eksport af radioaktivt affald.

I begge tilfælde slipper vi for, at drømmerier om eksport til lavpris afsporer den igangværende diskussion om, hvordan vi skal opbevare affaldet her i landet: Om det skal slutdeponeres eller anbringes under passende kontrol i et mellemlager.

Så kan vi se, hvor meget det betyder, at modparten i sådanne forhandlinger har muligheden for at sige nej.

Så bliver det klart, hvorfor myndighederne så hårdnakket har holdt fast ved tvangsdeponering i udkantsdanmark: Her kan lokalbefolkningen ikke sige nej, og her kan man skubbe risikoen ved slutdeponering over på dem.

Eksportmuligheden er og bliver ønsketænkning. Når den bliver trukket frem nu, skyldes det formentlig, at befolkningens modstand mod slutdeponering er stor og voksende, jf. de nylig afholdte borgermøder i Rødbyhavn (31.03), Rønne (07.04) og Hvidbjerg/Thyholm (09.04).

Hvis man virkelig troede på, at affaldet kunne eksporteres, var der jo ingen grund til at fortsætte processen henimod slutdeponering.

Skrevet af Jens


Ingen kommentarer:

Send en kommentar