onsdag den 16. april 2014

Atomaffaldet - en Oversigt: 13 Eksempler på Vildledninger, Mangler, Fortielser, Vrøvl og Tvang

Sagen om et slutdepot for det danske radioaktive affald har spillet fallit, og den rejser flg. spørgsmål til folketingets medlemmer:

Hvordan kan folketingsmedlemmer i år 2014
  • acceptere vagheden i slutdepotsagen
  • udsættelsen af granskning af processen
  • det ikke-tillidsvækkende hemmelighedskræmmeri 
  • og simpelt fravær af den nødvendige viden?

Her er min liste med 13 eksempler på vildledninger mm. i slutdepotsagen om det radioaktive affald på Risø


1. GEUS: Vildledning om udenlandske slutdepoter"I Sverige og Finland placeres depoter for lav -og mellemaktivt affald i præcambrisk grundfjeld"
står der i GEUS-rapport nr.4 2011.

For Sveriges vedkommende er dette ikke korrekt. Det slutdepot, der findes i Forsmark, SFR, er et slutdepot for kortlivet radioaktivt affald. Det danske affald er både kortlivet og langlivet, og SFR er ikke bygget til langlivet affald. Ved en fejl er der blevet placeret langlivet affald, og 2844 tønder skal hentes op igen.


Se læserbrev Tidende 2.1.13 Sminket depot for lav- og mellemaktivt affald

2. DD: Vildledning om udenlandske slutdepoter


På Borgermødet i Rødbyhavn og Hvidbjerg/Thyholm oplyste Danske Dekommissionering/DD, at der i Frankrig findes slutdepoter som det påtænkte danske.

Dette er ikke korrekt. Det danske langlivede mellemaktive affald og de 233 kg højaktivt/langlivet mellemaktivt brændsel ville i Frankrig ikke komme i deres nuværende slutdepoter. I Frankrig skal langlivet mellemaktivt affald og brugt brændsel, højaktivt, i et evt. kommende dybt geologisk depot i 500 meters dybde i landsbyen Bure i Champagne.

Det langlivede lavaktive grafitaffald i Frankrig skal slutdeponeres særskilt i Soulaines.

Link til affald med aktivitet i mere end 500 år.3. Manglende inddragelse af uafhængige internationale eksperter til granskning af processen som lovet i Beslutningsgrundlaget 2008 side 48:8. 6 Granskning af processen

Der vil blive inddraget et uafhængigt internationalt panel af eksperter fra f.eks. IAEA eller NEA for at granske processen og de tekniske forhold omkring etablering slutdepotet, herunder sikker- hedsanalyserne. Dette skal sikre, at kvaliteten af arbejdet lever op til de krav, der stilles internationalt.

Se blogindlæg Kafka i Atomaffaldet 1 Svar fra Sundhedsministeriet


4. Narresutten Sikkerhedsanalyser


Se blogindlæg Kafka i atomaffaldet 2 Svar fra DD og dette læserbrev Tidende 25.10.12. Jeg skrev bl.a.:

Men hvordan kontrollerer man pålideligheden af modelberegningerne i sikkerhedsanalyserne?

Troværdigheden af risikoberegninger, der har at gøre med meget langvarige forløb, for eksempel når det drejer sig udsivning fra et depot med radioaktivt affald, kan ikke testes ved at vente og se.
Selv om det matematiske apparat kan lave en beregning på f.eks.1 mio. år, kan man aldrig teste den, og derfor har sådanne beregninger ikke krav på samme tillid som dem, der handler om kortvarige forløb. Man kan tro på dem eller lade være, kun ved at vente i århundreder eller endnu længere kan man få at vide, om man kan fæste lid til dem.5. Manglende svar om monitorering af slutdepotet


Se blogindlæg Kafka i AtomAffaldet 3 Svar fra DD fortsat


6. Manglende krav til de beholdere, der skal i slutdepotet


Se blogindlæg Kafka i Atomaffaldet 4 svar fra DD og Geus


7. Manglende data fra DD vedr. de 233 kg særligt affald


Se blogindlæg og Svensk kritik: Det er bevidst vildledning P4 Bornholm 15.1.14.

SIS deltog også i vildledningen om de 233 kg her på borgermødet i Kerteminde 15.6.2011.


8. DD: Vi har ikke brugt brændsel PÅ DD's engelsksprogede side (under fanen "Waste Facts") optræder imidlertid "spent fuel", der betyder brugt brændsel:


"Existing waste of intermediate activity originating from the nuclear facilities at Risø Special waste (mainly spent fuel used for post irradiation experiments and larger !-sources)".

t.o. blogindlæg om de 233 kg der if. DD "ikke har været brugt i en reaktor"og interview med mig i P4 Bornholm ved journalist Torsten Raagaard 13.4.14.9. Politiker: Danmark kan sikre højeste standarder ved uranudvinding i GrønlandPå uran-konferencen den 25.3.14 på Christiansborg gav Christian Friis Bach, RV, udtryk for, at der fra dansk side vil være ekspertbistand ved en evt. uranudvinding i Kvanefjeldet/Kuannersuit, så højeste standarder sikres.

Hvordan kan man tro på disse ord? I sagen om det radioaktive affald på Risø har Danmark netop valgt ikke at følge højeste standarder. Myndighederne påtænker at grave affaldet ned i utilstrækkelig dybde og med utilstrækkelig sikkerhedshorisont. Det danske slutdepotkoncept er derfor blevet kritiseret af både svenske og norske eksperter.


t.o. mit blogindlæg.


10. Udenrigsministeriets svar på min borgerhenvendelse om eksportforsøg til Sverige af de 233 kg særligt affaldSe blogindlæg: Det svenske miljøministerium er ikke bekendt med en henvendelse fra Danmark.


Sundhedsministeriet har til P1 Orienterings journalist oplyst: "Sverige og Tyskland har allerede sagt nej til at tage imod dansk atomaffald"

Jf. svar til mig fra det svenske miljøministerium har Danmark aldrig henvendt sig til Sverige vedr. eksportmulighed for de 233 kg særligt affald.


11. DD i Rødbyhavn 31.3.14: Det meste historiske affald er kortlivet


Se skriftligt svar på min mail, som jeg sendte efterfølgende. Det er ikke korrekt, at det historiske affald mest er kortlivet, for det historiske affald er endnu ikke færdigkarakteriseret.


12. Manglende inddragelse af lokale myndigheder og offentlighed"Hele udvælgelsesprocessen skal ske i tæt kontakt med lokale myndigheder og den interesserede offentlighed" står der på sundhedsministeriets side

Siden er nedlagt, men jeg tog et foto:Dette er ikke sket. Kommuner og borgergrupper har selv måtte bede om at blive indkaldt til møder. Pladsudvælgelsen vil ske ved tvang formodentlig i 2016, medmindre folketinget vælger en mellemlagerløsning 2014/15.

I Sverige, Frankrig og Australien har kommuner vetoret.

t.o.

Britisk ekspertudvalg 2006: Der er en voksende erkendelse af, at det ikke er etisk acceptabelt for et samfund at pålægge en kommune et radioaktivt affaldsdepot, når kommunen ikke ønsker det: "In a 2006 report, an expert UK committee on radioactive waste management stated “it is generally considered that a voluntary process is essential to ensure equity, efficiency and the likelihood of successfully completing the process. There is a growing recognition that it is not ethically acceptable for a society to impose a radioactive waste facility on an unwilling community.” in Plan to use Aboriginal land as a nuclear waste dump is flawed and misguided The Guardian 31.7.13


13. Manglende informationsmateriale til og involvering af offentligheden
"Der er i B 48 lagt vægt på, at processen omkring etablering af slutdepotet bliver så gennemsigtig, at borgere og andre interessenter kan følge arbejdet. Der skal endvidere arbejdes aktivt på at involvere lokale borgere og interesseorganisationer i processen. Udover høringer, der udgør en integreret del af arbejdet med planlægningen og miljøvurderingerne, vil der i processen frem til arealudpegningen tillige:Fortsat blive lagt arbejdspapirer og andet materiale ud på relevante hjemmesider Blive etableret et kontaktforum, bestående af relevante NGO’er, Kommunernes Landsforening, Daske Regioner m. fl. der inddrages gennem høringer


 •    Blive afholdt møder og udarbejdet særligt informationsmateriale til kommuner, befolkningsgrupper, udvalgte organisationer m.v. som beskrevet ovenfor."DD og Sundhedsministeriet har udarbejdet en folder i 2005, der er overfladisk, og GEUS et hæfte i 2011. Først da Sundhedsministeriet for nylig blev kritiseret på borgermødet i Hvidbjerg/Thyholm for, at hjemmesiden ikke havde  relevante dokumenter, er siden blevet opdateret og forbedret med resumeer af møder i sundhedsministeriet med borgmestre og borgergrupper.

  • Forhast ikke miljøvurderingen – giv tid til dialog og solide konsekvensvurderinger
  • Inkluder alle alternativer ligeværdigt – og vær åben overfor andre aktørers alternativer
  • Få borgerne med
  • Sikre brede og dækkende konsekvensvurderinger
Citat slut
..................

t.o. Hvorfor går store projekter galt? af professor Bent Flyvbjerg Oxford University

"Untruth in policy and planning ranges from obvious lying to deception to unintended misinformation. Bent Flyvbjerg calls this the "dark side" of policy and planning. It is dark in the sense that little is known about the uses of untruth in policy and planning. It is also dark in the sense that normally it is illegitimate to use untruth in policy and planning, as judged by the canons of democracy.

Democracy and democratic policy and planning presuppose truth. There is an "obligation to truth" built into the constitutions and laws of most democracies. In practice this obligation is implemented by legal and administrative stipulations that ministers may not misinform parliaments, civil servants may not misinform ministers, civil servants must know and employ the state-of-the-art of their respective professional fields, etc. The idea is that the decisions made by parliament and other democratically elected bodies, national or local, should be based on truth."


Citat slut


Skrevet af Anne

Link:

Jens' indlæg om formidling fra 20.11.12.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar