lørdag den 5. april 2014

Atomaffaldet: Jagten på det forsvundne Dokument

I maj 2013 begyndte jeg at lede efter et dokument, jeg gerne ville læse, nævnt i en referenceliste til et NOTAT fra 2.2.2001 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Notatet omhandlede en oversigt over det radioaktive affald på Risø, og i referencerne under punkt 7) stod opført: "Det radioaktive affald på Risø" K. Brodersen, Risø 1987. Brodersen var i mere end 40 år chef for affaldshåndteringen på Forskningscenter Risø, og det kunne være interessant og oplysende at læse hans værk. Også fordi nogle af oplysningerne i NOTATET 
om det højaktive affald "er blevet til ud fra tilgængelige oplysninger i arkiver og personers hoveder".

Da dokumentet efter mere end et halvt års søgen ikke kunne findes, var jeg interesseret i at vide, om dokumenter nævnt i en referenceliste i et Notat til et folketingsudvalg overhovedet skal kunne genfindes her 13 år senere.

Det var der ingen jurist eller andre i Danmark, der kunne svare på. Rigsarkivet svarede mig aldrig.


Men for nylig fortalte et folketingsmedlem mig, at medlemmerne altid kan gå ind på en sag og genfinde bilag. Men det er ikke tilfældet med "Det radioaktive affald på Risø" af K. Brodersen, Risø 1987.

Dvs. der er ingen mulighed for at tjekke kilderne til oplysningerne i Notatet. Det undrer mig, for skriftlige opgaver på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser får dumpekarakter, hvis man ikke kan genfinde kildemateriale.Her er de steder, jeg henvendte mig vedr. kilden:

1. Mit folkebibliotek svarede:


a) Som tidligere meddelt sendte jeg din forespørgsel videre til DTU, som i dag har overtaget materialerne fra det tidligere Risø Bibliotek. 

b) Jeg har nu fået denne tilbagemelding fra DTU:

Jeg har vendt jeres henvendelse med to kolleger fra Risø. Vi har ledt alle steder, også i interne Risø baser, og vi kan desværre ikke finde materialet.

2. Folketingets Oplysning svarede:

a) Kære Anne Albinus

Tak for din e-mail. Jeg kan ikke se, at Folketinget har det ønskede dokument. Notatet er udarbejdet af IT- og Forskningsministeriet, som må have haft det i sin tid. Du kan evt. forsøge dig i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: Muligvis kan de ældre dokumenter være overført til Rigsarkivet.

- Svaret fra FIVU var, at K. Brodersens "Det radioaktive affald på Risø" ikke lå ved sagen.

Da jeg spurgte Folketingets Oplysning, om ikke dokumenter i en referenceliste skulle kunne genfindes, fik jeg dette svar:

Folketinget opbevarer kun de bilag, som er modtaget, og det ser ikke ud til, at den ønskede titel er blandt Folketingets udvalgsbilag. I pligtafleveringsloven kan man se hvilke materialer, der skal afleveres og til hvem. Du finder en oversigt over reglerne her: http://pligtaflevering.dk. I 1987 gjaldt denne lov: Lov om pligtig Aflevering af Tryksager til offentlige Biblioteker LOV nr 160 af 01/07/1927, som du kan læse hér: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A19270016030-REGL

Du kan læse om bevaring og kassation af statslige papirarkivalier hér: http://www.sa.dk/content/dk/for_statslige_myndigheder/bevaring_og_kassation/bevaring_og_kassation_af_papirarkivalier

Arkivloven, LBK nr 1035 af 21/08/2007 finder du hér: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20070103529-REGL

Med venlig hilsen

Bibliotekar


3. Forespørgsel i Rigsarkivet

Jeg skrev:

Undskyld jeg forstyrrer, men hverken Folketingets oplysning el. andre har kunnet hjælpe med mit spørgsmål:

Skal dokumenter nævnt i en referenceliste i et Notat til et folketingsudvalg ikke kunne genfindes 12 år senere?

Det drejer sig om et NOTAT fra 2.2.2001 til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg i referencelisten på sidste side: 7) "Det radioaktive affald på Risø" K. Brodersen, Risø 1987.

DTU's bibliotek, der har overtaget bøger fra Risø, har haft to mænd til at søge i Risøs baser uden held.

Mit bibliotek har spurgt i uddannelsesministeriet, om oversigten ligger ved sagen, men det gør den heller ikke.

Venlig hilsen,

Anne Albinus

- Rigsarkivet svarede aldrig

4) Ad snørklede omveje fandt jeg langt om længe frem til at kilde nr. 7 til NOTATET "Det radioaktive affald på Risø" K. Brodersen, Risø 1987 evt. kunne tænkes at hedde noget andet og omhandle det daværende lager for lavaktivt affald - nemlig denne titel:

'Det radioaktive affald på Risø - en oversigt over mængder og muligheder for langtidshåndtering samt anbefalinger for foranstaltninger i de nærmere år" SKA-39, juni 1987. 

SKA betyder, at dokumentet ikke er offentligt tilgængeligt.

Spørgsmålet er så, hvorfor den titel ikke bare blev opgivet dengang i referencelisten til NOTATET af 2.2.2001, hvis det virkelig skulle være dette dokument? Eller drejer det sig om et ikke-eksisterende dokument? Det spørgsmål vajer fortsat i vinden.

Det er vigtigt, at folketingsmedlemmer, der skal træffe beslutninger, kan genfinde et dokument, så de kan se, hvad et NOTAT bygger på, og konstatere om Miljø- og Planlægningsudvalget i 2001 fik fyldestgørende oplysninger i sagen.

Skrevet af AnneVittighedstegning fra 1970erne af Claus Deleuran om diverse løsninger på affaldsproblemet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar