torsdag den 6. november 2014

Atomaffald i Retrospekt


I Fyens Stiftstidende (06.11.14) har journalist Ole Grundsøe et interview med civilingeniør Knud Brodersen, tidligere chef for affaldshåndteringen på Risø gennem 40 år.

Interviewet er interessant. KB har været pensionist gennem de sidste 8 år, og i den tid har han efter eget udsagn ikke fulgt diskussionerne så nøje. Hans syn på opbevaringen af det radioaktive affald stammer derfor fra en tid, som nu forekommer meget fjern. 

  • En tid, hvor man på Risø turde sige, at minedrift efterlader store mængder affald indeholdende naturlig radioaktivtet, at disse affaldsmængder sætter grænser for, hvad der kan investeres i teknisk sikker affaldsoplagring, og hvor der er stor risiko for, at der vil komme skader på mennesker på et eller andet tidspunkt på en eller anden måde. 
  • En tid, hvor man på Risø turde nævne de farlige tungmetaller, som ikke henfalder, og som derfor vil være der altid. 
  • En tid, hvor man på Risø turde sige, at: ”Affaldet har ligget på Risø i 40 år, og det kunne for så vidt ligge dér 50 år mere”. 
  • En tid, hvor man på Risø tænkte over, hvordan man kunne opbevare affaldet. 

Men også en tid, hvor man på Risø regnede med, at borgerne i de områder, der var udpeget som mulige placeringer af et slutdepot, ville forsøge at skubbe problemet over til de andre. Hvor ingen havde fantasi til at forestille sig, at der kunne komme konstruktive forslag fra mennesker, der ikke tilhørte eksperternes snævre kreds.

Interviewet viser, hvor meget myndighedernes forestillingshorisont er skrumpet i løbet af de sidste 8 år, så meget, at discount-slutdepotet nu er det eneste, der er tilbage.

Samtidig er borgerne i de udpegede områder til manges overraskelse gået i samarbejde, ikke bare om at undgå et slutdepot i deres kommune, men om at finde en bedre løsning på det samfundsproblem, som det radioaktive affald udgør. Noget, der som bekendt er lykkedes.

Man kan være enig eller uenig med Knud Brodersen i, hvordan affaldet skal håndteres. Men det er forfriskende med et vidnesbyrd fra en tid, hvor argumenter var argumenter og ikke kun besværlige forhindringer for gennemtromling af en på forhånd vedtaget ”løsning”.

Skrevet af Jens

Links

Sløring af Slutdepoter i Udlandet 19.2.2013 Atom Posten skrevet af Anne

Atomaffaldet: Jagten på det forsvundne Dokument 5.4.2014 Atom Posten skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar