onsdag den 19. november 2014

Atomaffald: Sundhedsministerens Svar til et folketingsmedlem 3.11.14

Folketingsmedlem Sophie Løhde (V) bad 23.10.14 sundhedsministeren kommentere den kritik af miljørapporten om et slutdepot for radioaktivt affald, som professor dr. jur. Ellen Margrethe Basse (AU) fremsatte den 22.10.14 i TV2 Bornholm.

3.11.14 kom svaret, hvori der bl.a. står:

"Ellen Margrethe Basse kritiserer i artiklen, at miljøvurderingen ikke går særligt i dybden, men i stedet udskyder mange vurderinger til et senere tidspunkt i processen."

(...)

"Planen for etablering af et slutdepot er fortsat på et meget overordnet niveau, hvor der ikke er besluttet om depotkoncept eller en mere præcis placering inden for de udpegede seks områder. (Hvert område er langt større end det areal, der er behov for). Det betyder også, at vurderingen af de miljømæssige konsekvenser må blive på samme overordnede niveau."


Overfladisk plan

Der er talrige eksempler på, at planen for et slutdepot er præget af overfladiskhed jf. Atom Postens mange indlæg, bl.a. i "Kafka i atomaffaldet".

Et iøjnefaldende eksempel er udformningen af slutdepotet: en bygning placeret som en legetøjsklods i forskellige dybder uden nogen klar specificering af bygningen og de omliggende jordlag, uden fastsatte krav til de containere der skal i slutdepotet, uden nogen klart fastsatte kriterier for det affald, der skal i, uden nogen klare svar vedr. monitorering osv.


Kort fortalt Forstudie til dansk slutdepot for radioaktivt affald DD

Enhver kritik afvises med dette mantra jf. DD's svar til mig af 5.9.12:

”Før et dansk depot kan blive en realitet, skal der laves sikkerhedsanalyser, som viser hvilken påvirkning depotet vil have på mennesker og miljø. Kun hvis disse sikkerhedsanalyser viser at depotet er sikkert, kan det blive en realitet. I disse sikkerhedsanalyser vil alle de affaldskategorier, som skal deponeres i depotet, selvfølgelig indgå. Dette omfatter både kort- og langlivet radioaktivt affald, og affald som efter radioaktivt Henfald skal betragtes som giftigt affald.”

Myndighederne holder kort sagt alle hen med snak, indtil det endelige sted er udpeget, formodentlig i 2016. Derefter designes slutdepotet ud fra det affald, der skal i, og den omkringliggende geologi. Der bliver læst en bøn over affaldet, depotet og geologien i form af risikoanalyser, og internationale eksperter, der skulle have været indkaldt for lang tid siden if. Beslutningsgrundlaget fra 2008 (s. 48), vil godkende slutdepotkonceptet, for på så sent et tidspunkt vil ingen formodentlig undlade at godkende et andet lands slutdepot.

Hvorfor valg af overfladiskhed?

Er den valgte strategi fra myndighedernes side denne: Vi laver en uklar, løs og overfladisk plan, som man forholder sig til i årevis, fordi vi ikke har helt styr på, hvad der er i tønderne (1)? Vi bruger IAEA's lave klassifikation, for så kan vi klassificere affaldet som mindre farligt end det er og derved lave et billgere slutdepot?


Skrevet af Anne


Link


Notat om affald fra Hot Cell anlægget
Kære Martha
Hermed fremsendes notat om det højaktive affald fra Hot Cell. Det er blevet til ud fra tilgængelige oplysninger i arkiver og personers hoveder, men da meget af det, der er sket i Hot Cell ligger før nogen af de nuværende ansattes tid, må jeg nødvendigvis tage forbehold for, at noget kan være upræcist i detaljen.

Med venlig hilsen
Ingen kommentarer:

Send en kommentar