tirsdag den 8. oktober 2013

Greenpeace og det radioaktive Affald

Opdatering 9.10.13:

Tarjei Haalands mellemlager i brevet af 8.10.13 til 6000 Bornholmere er 9.10.13 blevet til et "reversibelt" depot, "et slags mellemlager", i dagens nyhed hos Greenpeace: "For det andet skal atomaffaldet deponeres i et såkaldt ”reversibelt” depot, der er et slags mellemlager oven på jorden."

Kommentar: Det er det samme som et af DDs 3 koncepter for nedgravning. Det borgergrupperne ønsker er et mellemlager som i Holland.

8.10.13:

Organisationen Greenpeace har i går sendt dette brev til 6000 bornholmere med anmodning om økonomisk støtte. Formanden for borgergruppen Bornholm mod Atomaffald (BOMA) sendte for få dage siden en mail til organisationen, hvori hun udtrykte bekymring for GP’s pludseligt opståede interesse for atomaffaldet, og bad organisationen redegøre for sine planer. I stedet for at gå i dialog med BOMA og diskutere en fælles strategi har GP altså valgt at gå solo.

BOMA’s bekymring er, at det er uklart, om det kun er slutdeponering på Bornholm, kampagnen er rettet mod. Det er heller ikke klart, om det er GP eller BOMA, man støtter med sit bidrag. Endelig står der intet i brevet om, hvordan GP har tænkt sig at bekæmpe slutdeponering på Bornholm.

Denne indblanding fra Greenpeace skaber unødig usikkerhed om det samarbejde, som borgergrupperne mod slutdeponering har bygget op gennem de sidste par år. Tidligt i forløbet blev de enige om at stå sammen og indgå den ”musketerpagt”, som forhindrede, at de udpegede områder blev spillet ud mod hinanden. De blev også enige om at kæmpe for et mellemlager efter hollandsk model (COVRA), og ikke kun mod et slutdepot. Det afgørende er, at man til enhver tid kan sikre sig, at affaldet ikke siver ud og skader levende væsener.

Borgergrupperne har ikke haft det let. De har været oppe imod embedsmænd, der optrådte som videnskabsmænd, mod folketingsmedlemmer, der ikke ville (turde?) ytre sig om sagen, og mod landsdækkende medier, der prøvede at tie den ihjel. De har selv måttet finde relevant information og har selv måttet påtage sig det oplysningsarbejde, som myndighederne snød sig fra. Borgergruppernes forsøg på at få støtte fra andre miljø-organisationer er blevet modarbejdet af Greenpeace.

Alligevel er udviklingen langsomt gået i den rigtige retning. Sundhedsministeriet har accepteret, at mellemlageret skal vurderes på lige fod med slutdepotet, og repræsentanter for den nukleare ekspertise i Danmark har for nylig aflagt besøg på det hollandske mellemlager. Borgmestre og embedsmænd fra de udpegede kommuner samt repræsentanter for borgergrupperne har været til møde med sundhedsministeren og hendes embedsmænd. Vi fornemmer, at de statslige myndigheder er ved at indse, at det gælder om at finde løsninger, der kan holde i meget lange tidsrum. Sådanne løsninger kan kun findes ved dialog og samarbejde mellem de involverede.

Henvendelsen fra Greenpeace er holdt i en anden tone. Brevskriveren fortæller om sine minder fra Paradisbakkerne og store kærlighed til grundfjeldet, og beretter stolt om sin store rolle i kampen mod A-kraft og lukningen af Barsebäck. Endnu mere bemærkelsesværdig er dog følgende passage:

”Vi var den første miljøorganisation, der gik ind i sagen og gav kritiske kommentarer til planen, og jeg hjælper Bornholm mod Atomkraft og lokalgrupperne fra de andre fem områder med information og støtte. Her i den sidste, afgørende fase er det vigtigere end nogensinde, at også Greenpeace sætter foden ned!”

Hjælp, information og støtte! Hverken brevskriveren eller GP har gjort noget som helst for at støtte borgergrupperne. Bortset fra lidt mødedeltagelse har de ventet for at se, hvilken vej vinden blæste, og da det så ud til, at den blæste i retning af et mellemlager, og da andre havde gjort det hårde arbejde, har de fundet tiden moden til at bede bornholmerne om at slippe en halvtredser. Iøvrigt er der ingen organisation ved navn "Bornholm mod Atomkraft". BOMA står for "Bornholm mod Atomaffald".

Borgergruppernes arbejde gennem det sidste år har som nævnt været op ad bakke. Men der har været et engagement og et holdspil, som er det stik modsatte af den uappetitlige selvpromovering, der fylder så meget i brevet fra GP’s fundraiser.

Med sin barnagtige og revolutionsromantiske retorik risikerer GP at gøre mere skade end gavn. Her i den sidste, afgørende fase er det vigtigere end nogensinde, at Greenpeace undlader at slå mønt af denne sag.

Jens

Links


Greenpeace's brev til 6000 Bornholmere
BOMA pikeret over brev fra Greenpeace DR P4 Bornholm 8.10.13
Dansk atomaffald bør blive ved Risø Greenpeace 8.10.13

Når Greenpeace vildleder på Bornholm 11.10.13Ingen kommentarer:

Send en kommentar