onsdag den 30. oktober 2013

Kafka i Atomaffaldet - 1. Afsnit: Svar fra Sundhedsministeriet

I dette indlæg skal vi se på, hvordan myndighederne, her sundhedsministeriet, svarer på borgerhenvendelser i slutdepotsagen om radioaktivt affald.

Beslutningsgrundlaget fra 2008 står side 48 om "Granskning af processen"

”Der vil blive inddraget et uafhængigt internationalt panel af eksperter fra f.eks.
IAEA eller NEA for at granske processen og de tekniske forhold omkring etablering af slutdepotet, herunder sikkerhedsanalyserne. Dette skal sikre, at kvaliteten af arbejdet lever op til de krav, der stilles internationalt.”

Jeg spørger i sundhedsministeriet til denne granskning, da også daværende forskningsminister Birte Weiss allerede i 2001 lovede, at der skulle internationale eksperter med hele vejen, og får flg. svar:


tegning af Claus Deleuran


Jeg spørger, hvorfor det sker så sent som i projekteringsfasen og får dette svar:

Jeg savner fortsat en begrundelse for, at ministeriet ikke lever op til beslutningsgrundlaget fra 2008 vedr. uafhængig ekspertinddragelse til at granske processen og de tekniske forhold omkring etablering af slutdepotet.

Jeg kan konkludere, at Folketinget i 2009 har truffet en beslutning på et forkert grundlag, når der som lovet ikke bliver inddraget et internationalt ekspertpanel i tide.

Når internationale eksperter inddrages så sent i forløbet, vil de næppe kritisere et dansk slutdepotkoncept. Og hvad får man ud af at granske processen i projekteringsfasen?


Skrevet af Anne

Side om indragelse af internationalt ekspertpanel

Side om en proces der skulle være åben

Ingen kommentarer:

Send en kommentar