tirsdag den 1. oktober 2013

Besøg på Hollands Mellemlager for radioaktivt Affald

4 medlemmer af borgergrupperne og Atom Postens redaktion besøgte i dag Hollands mellemlager for radioaktivt affald, Covra, ved Vlissingen. 

Vice- og forskningsdirektør Ewoud Verhoef fortalte om Covra og ideen bag og viste os rundt på anlægget. Hele besøget varede 4 timer.

I Holland begyndte man for cirka 30 år siden at opbygge mellemlageret ud fra den betragtning, at man måtte se problemet med det radioaktive affald under et: både de tekniske, sikkerhedsmæssige og de politiske forhold måtte ses som dele af en helhed. Lageret er estimeret til at holde i 100 år, og med behørig vedligeholdelse kan det holde i 300 år.

En vigtig ting var derfor dialogen med de omkringboende, og Verhoef skjulte ikke, at der havde været vanskeligheder. Men ved hjælp af gennemført åbenhed og lytten var man nået til, at beboerne i omegnen ikke bare accepterede, men også forsvarede anlægget.

Denne udvikling var ikke sket af sig selv, men var resultatet af en langvarig og mangesidet proces.

Alle medarbejdere er indstillet på at formidle ideerne bag lageret (f.eks. har man ikke en særskilt kommunikationsafdeling), og selv bygningernes indretning og udsmykning signalerer ønsket om åbenhed.


Power Point præsentation. Mellemlageret er omringet af en cirkel
tv. ligger atomkraftværket

For os der har oplevet de danske myndigheders holdning til dette problem, var det som at være i en anden verden. Det hollandske eksempel viser, hvordan et demokratisk samfund kan løse problemer af denne art.

Atomposten vil senere bringe en detaljeret redegørelse for besøget. Link her.

Tønder med lav- og mellemaktivt affald Bodil fra Lolland står på højaktivt affald


 Det højaktive lager
 Foto der viser udsigten fra lageret med højaktivt affald


Langs med atomaffaldet opbevares museumsgenstande.
Her er tørt og stabilt.Gobeliner, udlånt fra det jødiske museum, pryder væggene i hallen for lav- og mellemaktivt affald

Den gule bygning tv. er lager for det højaktive affald


Skrevet af Bodil, Kirsten, Bendy, Anne og Jens

Links

Artikler om COVRA

Atomaffald under kontrol i Holland NIVE 3.10.13

Atomskrot har kurs mod dansk lagerhal Politiken 4.10.13
Visit: I Holland går atomaffald, kunst og design hånd i hånd Politiken 4.10.13
Se Fotos (pt ikke online)Ingen kommentarer:

Send en kommentar