søndag den 6. oktober 2013

Peer Review - Not in my Sundhedsministerium

Peer review i forbindelse med nuklear sikkerhed er vigtig. Med peer review menes uafhængige og kompetente personers bedømmelse. 

Danmarks udenrigsminister fremhævede betydningen i juli og ambassadøren for nedrustning gjorde det samme på IAEA's 57. konference i september (side 5):

"Nonetheless, we continue to see a need to further strengthen some aspects of nuclear safety efforts, in particular peer review mechanisms and IAEA safety inspections and binding safety standards. In that regard, we encourage member states to make full use of the IAEA review services and call for further transparency as regards the result."


Spørgsmål 1: Hvordan kan regeringen være fortaler for peer review mekanismer inden for nuklear sikkerhed uden selv at ville tillade det i forbindelse med processen om et slutdepot for radioaktivt affald i Danmark?


Løftet i 2008 om granskning af slutdepotprocessenBeslutningsgrundlaget B48 fra 2008 blev der givet et udtrykkeligt løfte, 
side 48:

"8. 6  Granskning af processen

Der vil blive inddraget et uafhængigt internationalt panel af eksperter fra f.eks. IAEA eller NEA for at granske processen og de tekniske forhold omkring etablering slutdepotet, herunder sikkerhedsanalyserne. Dette skal sikre, at kvaliteten af arbejdet lever op til de krav, der stilles internationalt."


Flere gange har politikere, bl.a. daværende forskningsminister Birte Weiss, A, og Steen Gade, SF, talt for inddragelse af udenlandske eksperter.

15. marts i år fik jeg svar fra sundhedsministeriet på mit spørgsmål om indkaldelse og sammensætning af et ekspertpanel:

"Dette ekspertpanel planlægges nedsat i projekteringsfasen. Der er endnu ikke truffet beslutning om ekspertspanelets sammensætning".

Spørgsmål 2: Hvem vil så sent som i en projekteringsfase udtale sig kritisk om den danske plan?

Sundhedsministeren gentog den 26.9.13 på mødet med borgmestrene, at der vil blive inddraget eksperter udefra, inden der træffes endelige afgørelser om et slutdepot eller mellemlager:

”Vi skal være helt sikre på, at den løsning, som Folketinget siger ja til engang i fremtiden, er miljømæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig. Derfor er jeg fuldstændig enig med borgmestrene i, at vi skal tage os den fornødne tid til at undersøge alle relevante løsningsmuligheder og inddrage uafhængige eksperter, men det mener jeg også sagtens kan lade sig gøre uden at nedsætte en kommission. Det helt afgørende for regeringen er, at den løsning, Folketinget ender med at vælge, er helt fuldstændigt betryggende for både mennesker og miljø ”, siger sundhedsministeren."

Spørgsmål 3: Hvor siges der noget om peer review?

Spørgsmål 4: Hvad er der blevet af løftet fra B48 om granskning af processen?


Anne


Ingen kommentarer:

Send en kommentar