søndag den 27. oktober 2013

Kommentar: Referater fra Sundhedsministerens Møder med Borgmestre og Borgergrupper om Slutdepot for radioaktivt Affald

Jeg læste referaterne fra de møder, sundhedsministeren og hendes embedsmænd holdt med borgmestrene i de 6 kommuner (26.09.13) og med borgergrupperne (01.10.13) med følgende spørgsmål i baghovedet: 
  • Er borgmestrenes ønske om inddragelse, og ikke bare orientering, blevet imødekommet? 
  • Har borgergruppernes store indsats for at belyse sagen gjort indtryk?
  • Kan der spores nogen bevægelse i ministerens holdning til mellemlager-løsningen i forhold til møderne tidligere på året?
Jeg fik mine værste anelser bekræftet. Ikke bare var svarene på de tre spørgsmål negative, men referaterne vidner om, at hverken borgergrupper eller borgmestre bliver betragtet som ligeværdige parter.

For eksempel: 


De 6 borgmestre bad om en atomaffaldskommission, begrundet med, at det ville give større accept af processen. Dette blev afvist af ministeren uden begrundelse. 


De 6 borgmestre bad om en mere åben proces, fordi de, som de taktfuldt udtrykte det, var bange for, ”at der pludselig kan komme ændringer i proces m. v.”. De fik intet svar. 


Embedsmændenes indtryk fra besøget på COVRA viste ifølge referatet, at de ikke har forstået ideerne bag det hollandske mellemlager. 


På et præcist spørgsmål om man ser et mellemlager efter hollandsk model som løsningen, blev der talt om forskning mhp. et slutdepot. 
Fra Covra's PP 1.10.13 udleveret til os dateret 24.9.13 kan man se, at der blev udpeget 12 steder og ikke 16, som der står i resumé fra mødet i SUM den 1.10.13

Den totale afvisning af dialog, ja blot at give ordentlige svar på ordentlige spørgsmål. Den fuldstændige uimodtagelighed for nye ideer. Det tydelige signal om, at argumenter kun er til besvær. Den ensidige satsning på, at det store flertal er helt ligeglade med denne sag, således at slutdeponeringen kan tromles igennem, uanset hvor ringe begrundelsen er.


Kan man ønske sig bedre begrundelser for en uafhængig atomaffaldskommission og for en mere åben proces? 

Kan man ønske sig bedre begrundelser for, at mere kompetente og mindre forudindtagne folk overtager arbejdet med at finde en løsning på disse problemer? 

Ministeren udtalte dog, at det ”er også muligt, at noget undervejs kunne være grebet anderledes an.” Det må være årets underdrivelse.

Jens

Kilder: Møde med borgmestrene om slutdepotsagen, den 26. september 2013. (SUM, sagsnr. 0 901 273, dokument nr. 1 305 788, 15.10.13)

Møde med borgergrupperne om slutdepotsagen, den 1. oktober 2013. (SUM, sagsnr. 0 901 273, dokumentnr. 1 317 287, 15.10.13)

Bemærkning: 


Den 1. oktober besøgte 4 medlemmer af borgergrupperne, Anne Albinus og undertegnede COVRA. Vores indtryk fra besøget er sammenfattet i en kommentar i Atom Posten (01.10.13), en kronik i Morgenavisen Jyllandsposten (26.10.13) samt i et baggrundspapir på Annes hjemmeside. Da vores besøg fandt sted kun en uge efter embedsmændenes, må vi gå ud fra, at orienteringen har været nogenlunde den samme. PP-præsentationen var den samme ved begge lejligheder.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar