onsdag den 23. oktober 2013

Tilbud: Separeringsanlæg for sjældne Jordarter i Danmark

I Politiken kunne man læse følgende den 23.9.13 om mineprojektet på Kvanefjeldet i Grønland:

"Roderick McIllree har dog en gulerod til Danmark. For hvis minen bygges, vil et af de store forarbejdningsanlæg for de sjældne jordarter lægges i Danmark, hvor det vil være tæt på kunder som Grundfos, Vestas, Mercedes og Siemens.

"Vi ville gerne lægge et separeringsanlæg for sjældne jordarter i Danmark,
så det kan forsyne hele det europæiske marked", siger han".

Artiklen er ikke online, men den er refereret på KNR: "Direktør: Ingen mine uden eksport af uran".


Greenland Minerals and Energy's pressemeddelelse fra februar i år kan man læse om offshore separeringsanlægget. I Forundersøgelsen fra 2012 ville man lægge det i det sydlige Grønland tæt på minen og koncentreringsanlægget. Imidlertid har selskabet siden gennemført trade-off undersøgelser for at undersøge potentialet for oprettelse af separeringsanlægget udenfor Grønland. "Disse undersøgelser tager hensyn til økonomiske og logistiske overvejelser, input fra interessenter, samt sociale og miljømæssige konsekvenser".

Inden Danmark evt. tager imod tilbuddet om et separeringsanlæg for sjældne jordarter fra Kvanefjeldet, bør man læse denne kritiske rapport fra det tyske Ökoinstitut: Description and critical environmental evaluation of the REE refining plant LAMP near Kuantan/Malaysia lavet af Gerhard Schmidt 25.1.2013 (resumé). PM og PP fra 26.1.2013.

Rapporten er bestilt af NGO'en Save Malaysia. I Malaysia er der fornyligt åbnet et off-shore separeringsanlæg for sjældne jordarter. Det behandler malmkoncentrat fra Australien, fra Mount Weld en af verdens største forekomster af REE/sjældne jordarter. Lokale protester forhindrede opførelsen af et separeringsanlæg her, og anlægget kom så til at ligge i Malaysia, hvor også affaldet fra separeringsprocessen skal slutdeponeres.


Tvang, fortielser og fordrejelser


Med de danske myndigheders håndtering af sagen om et slutdepot for
radioaktivt affald, der ikke er state-of-the-art, kan tilbuddet om
et separeringsanlæg for sjældne jordarter i Danmark kun vække uro.

Danske myndigheder er nemlig parate til at bruge tvang over for kommuner,
når de skal gennemføre noget, såsom placering af et slutdepot for atomaffald.
Også selv om alle internationale erfaringer viser, at tvang ikke er vejen at gå.

Danske myndigheder inddrager hverken borgere eller uafhængige eksperter,
som lovet i beslutningsgrundlaget for et slutdepot for atomaffald. Danmark, der er ophavsmand til Aarhuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområde, viser her sin bagside. Overraskende når Danmark er medlem af EU, OECD/NEA og IAEA, der alle anbefaler åbenhed, når det drejer sig om atomaffald.

Danske myndigheder bruger tavshedens strategi i atomaffaldssagen, og når
tavsheden brydes, er det fordrejelser og vrøvl, der hænger i luften.

skrevet af Anne 

Links:

GME's proposal for an offshore rare earths refinery in February 2013


Greenland Minerals and Energy LTD June 2013 Quarterly Report

Om Lynas

Lynas officielle hjemmeside

Min hjemmeside om atomaffald og uranudvinding


Grønland: Kun Uranudvinding til gode Formål Atom Posten

Ingen kommentarer:

Send en kommentar