lørdag den 14. marts 2015

Atomaffald og Erhvervsområdet Risø Park

”Sagen har nu kørt i så mange år, at det er horribelt. Vi har brug for en beslutning, så det nye erhvervsområde Risø Park kan komme i gang.”

Således udtaler folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Mette Gjerskov (MG), sig til Roskilde Avis den 12. marts. Udtalelsen faldt, efter at repræsentanter for alle folketingets partier på et møde med sundhedsministeren havde tilkendegivet, at de ønskede det radioaktive affald fra Risø anbragt i et mellemlager.

MG kan spare sig sine bekymringer. For godt to år siden sendte Atom Posten et åbent brev (1) til daværende miljøminister Ida Auken, Roskildes borgmester Joy Mogensen og rektor Anders Bjarklev, Danmarks Tekniske Universitet, og spurgte, om man ikke kunne bygge Projekt Risø Park (sådan hed det dengang) med et mellemlager for radioaktivt affald som nabo.

Det åbne brev og modtagernes svar kan læses her. Jeg læser svarene på den måde, at ingen af de adspurgte den gang så det radioaktive affald som en hindring for, at erhvervsområdet kunne komme i gang.

I et mellemlager overvåges affaldet i ca. 100 år, mens det i et slutdepot bliver overladt til sig selv (2). Udsivning af radioaktivt materiale fra et slutdepot på et eller andet tidspunkt kan ikke undgås ifølge vurderinger fra den sagkundskab, MG selv støtter sig til (3).

Denne åbenlyse forbedring af opbevaringen af atom-affaldet er borgergruppernes fortjeneste. Borgergrupperne (4) i de fem kommuner, der i maj 2011 blev udpeget som mulige modtagere af det radioaktive affald. De har ikke bare kæmpet mod at blive påtvunget et slutdepot, som vil få meget skadelige følger for den egn, det går ud over. De har sat sig ind i sagen og sørget for, at den mere intelligente mellemlager-løsning er kommet på dagsordenen.

MG går til valg på kravet om flere arbejdspladser i Roskilde-området, og det er helt i orden.

Men det er bestemt ikke i orden at kræve, at andre egne af landet, som i forvejen er mindre heldigt stillet, skal betale for det med færre arbejdspladser, affolkning og økonomisk nedtur.


Skrevet af Jens

Henvisninger


1. Åbent brev 12.2.2013 med svar nederst fra Roskildes borgmester, daværende miljøminister Ida Auken og rektor for DTU Anders Bjarklev

2. Baggrundsrapport om mellemlager nov. 2014


3. ”Forstudier til slutdepot for lav- og mellemradioaktivt affald – sammendrag indeholdende hovedkonklusioner og anbefalinger” maj 2011

4. De 5 borgergrupperIngen kommentarer:

Send en kommentar