søndag den 1. marts 2015

Atomaffald: Blev Folketinget lokket til Slutdeponering i 2002-2003 med "Super-Containere"?
I august 2002 omtalte tidsskriftet Dansk Beton nogle containere til atomaffald, der skulle kunne holde i 300 år:

"5-700 containere af beton og rustfrit stål skal opbevare lav- og mellemradioaktive dele samt affaldsenheder, når de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø sandsynligvis i løbet af de nærmeste år bliver afviklet, skilt ad og fjernet. Og det vel at mærke i 300 år helt uden vedligeholdelse. 


Containernes design er udviklet af en arbejdsgruppe med deltagelse af spe- cialister fra Risø, NIRAS/AEC og FORCE Technology." (side 24)

Det langlivede affald på Risø med aktivitet i mere end 300 år blev ikke omtalt i artiklen.

Den 13. marts 2003 meddelte folketinget sit samtykke til, "at regeringen samtidig med afviklingen (dekommissioneringen) påbegynder udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald."

15. september 2003 blev Dansk Dekommissionering (DD) oprettet, og ny ledelse kom til. Container-projektet omtalt i Dansk Beton blev skrinlagt.

Spørgsmålene er nu:

1. Blev projektet skrinlagt, fordi beton næppe holder i mere end cirka 100 år?

2. Skulle drømme-containerne bare være lokkemad inden en beslutning om slutdeponering?


3. Hvad gør man i dag, når tromlerne på Risø ikke passer til de købte containere?

Begrundelsen for container-projektet lød nemlig som følger: "Det er muligt at købe containere til opbevaring af radioaktivt affald. Men dels passer de ikke ret godt til de tromler, meget af affaldet opbevares i i dag. Dels er det en relativ dyr løsning, siger projektlederen". (side 25)

Sådan fik man afledt folketingets opmærksomhed fra den langlivede del af affaldet og det evigt giftige affald.
Skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar