fredag den 6. marts 2015

Dialogmøde om Slutdeponering af Atomaffald

I forbindelse med den planlagte konference om slutdeponering af det radioaktive affald den 24. marts har repræsentanter for sundhedsministeriet (SUM) og Dansk Dekommissionering (DD) forlangt et lukket dialogmøde med arrangørerne (1) og Gerhard Schmidt (GS) fra Ökoinstitut inden konferencen.

Det er ingen hemmelighed, at de danske myndigheder og GS indtil nu har set helt forskelligt på, hvordan affaldet bør slutdeponeres. Denne meningsforskel er forståelig, når man tænker på, hvor stor usikkerhed, der er med hensyn til slutdepotets evne til at tilbageholde det deponerede affald i titusindvis af år.

Hvis de på det lukkede møde forhandler sig frem til et kompromis, som efterfølgende fremlægges på konferencen, vil det virke lidet overbevisende. Springet fra deres oprindelige synspunkter til kompromisset må nødvendigvis være meget stort, i det mindste for den ene part. Det bliver svært at forebygge mistanker om armvridning og i det hele taget at overbevise offentligheden om, at kompromisset er nået ad frivillighedens vej. Under alle omstændigheder vil det give et fortegnet billede af den usikkerhed, der er forbundet med slutdeponering af radioaktivt affald.

Konferencen risikerer derfor at blive opfattet som et rent og skært reklamefremstød for slutdeponering.

SUM og DD må kunne se, at det også er i deres interesse, at de overvinder deres skyhed og accepterer, at forhandlingen om kompromisset foregår helt åbent. Offentligheden bør kunne se, hvilke synspunkter, parterne anser for væsentlige, og hvilke, de er villige til at give køb på.

Helt konkret foreslår jeg, at SUM og DD lægger deres spørgsmål til, betænkeligheder ved og indvendinger mod GS’ arbejdspapir ud på ministeriets hjemmeside. Derefter svarer GS, og hans svar lægges nedenunder. Sådan bliver de ved, indtil de er nået frem til et fælles standpunkt.

Alle indlæg offentliggøres i en dansk og en engelsk (evt. også en tysk) version.

Der er flere fordele ved denne fremgangsmåde: 


  • Den giver god tid til at finde kompromisset. 
  • Sprogproblemet kan løses enkelt og billigt. 
  • Offentligheden får mulighed for at følge med i og lære af processen. 
  • Konferencen bliver overflødig, så arrangørerne kan spare en masse penge og deltagerne en masse tid. 

Var det ikke en overvejelse værd?

Skrevet af Jens

Henvisninger: 2. Forstudiet til et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald maj 2011 udarbejdet af bl.a. COWI, Studsvik og DD3. Gerhard Schmidts (Öko-Institut) arbejdspapir:

The Danish Inventory of radioactive waste and the required repository type

Ingen kommentarer:

Send en kommentar