onsdag den 4. marts 2015

Giftgrunde og Slutdepoter

I perioden 1956 – 73 blev der deponeret 280 000 m3 spildevand i Kærgård Plantage ved den jyske vestkyst. Spildevandet indeholdt forskellige giftige stoffer, blandt andet klorerede opløsningsmidler, kviksølv, barbiturater og sulfonamider (1). 

Siden 2007 har Region Syddanmark stået for en oprensning af området, men konklusionen er nu, 8 år og mange millioner kroner senere, at området langt fra er renset, og at det vil kræve endnu flere år og endnu flere millioner at komme forureningen til livs (2).

Projektet med oprensningen i Kærgård Plantage er blevet kritiseret af fagfolk. Ikke fordi de mener, at forureningen ikke er alvorlig, men fordi der er andre steder, blandt andet i Grindsted by, hvor den formentlig er endnu alvorligere. Kort kilde: DR

Det er meget sørgeligt, at et smukt naturområde som Kærgård Plantage er blevet forurenet, og det er urimeligt, at det er skatteyderne, der skal betale for oprensningen. Endnu værre er det, at der er mange andre, større og mindre, kendte og ukendte, giftgrunde rundt om i landet. Giftdepotet ved høfde 42 på Harboøre Tange er nok det bedst kendte, og oprensningen på dette sted alene er skønnet til at koste ca. 250 millioner (3).

Men udledningen af det forurenende spildevand i Kærgård Plantage var lovlig, da den blev foretaget. De virksomheder, der stod for udledningen (Grindstedværket, Esbjerg Kemi m. fl.) må have vidst, at deponeringen kunne give problemer med forurening, men de foretrak altså at sikre aktionærerne frem for befolkningen.

I disse år er det et slutdepot for radioaktivt affald, som er på dagordenen, og nu er det ikke private virksomheder, men staten, der prøver at løbe fra regningen.

Det bliver forløbet ikke kønnere af.

Radioaktivt affald kan trænge ud fra et slutdepot, ligesom kemikalieaffald kan trænge ud fra et giftdepot. Garantier for, at det ikke vil ske, bliver udstedt i et væk, og der satses tydeligvis på, at problemerne først viser sig årtier efter deponeringen, og at juraen vil beskytte de ansvarlige, som den har gjort hidtil.

Befolkningens miljøbevidsthed er langt større nu end for 40 – 50 år siden, og der er grund til at tro, at den vil blive ved med at vokse i takt med, at det generelle uddannelsesniveau stiger, og at det bliver lettere at skaffe sig oplysninger om disse emner.

Vores håndtering af radioaktivt affald skal derfor ikke bare leve op til nutidens niveau (lavt, som det desværre er), men også til fremtidens.

Skrevet af JensHenvisninger 


  1. Region Syddanmark. Barbiturater og sulfonamider er affaldsprodukter fra produktion af lægemidler. 
  2. Otte års rensningsarbejde: Kærgård Klitplantage stadig forurenet Dr.dk 3.3.15
  3. TVMidtVest Ingen rensning af Høfde 42 foreløbig 4.4.2014. 
  4. Se også kommentar i Atom Posten om Cheminova 09.09.14.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar