søndag den 8. marts 2015

Onsdag 11. Marts træffes Beslutning om den fortsatte Proces vedr. Atomaffald

Opdatering 9.3.15:

Sundhedsministeren skriver i sin indbydelse bl.a.: "Da jeg også vil kunne give en status vedrørende udlandssporet, er der det forudsatte grundlag for en politisk drøftelse og beslutning om den fortsatte proces." 

Oprindeligt indlæg skrevet 8.3.15:

If. sundhedsministeriets (SUM) mødeindkaldelse skal udvalgte folketingsmedlemmer (1) på et møde med sundhedsministeren onsdag den 11. marts drøfte og beslutte om den fortsatte proces vedr. atomaffaldet.

I SUM's åbne postliste står under 
udgående post 27.2.15 (min fremhævning):

"Indkaldelse til drøftelse og beslutning om den fortsatte proces vedr. atomaffald onsdag".

Med "beslutning om den fortsatte proces" kan forstås: små skridt eller endelig beslutning om valg af mellemlagerspor eller slutdepotspor.


Man må håbe, at de udvalgte folketingsmedlemmer (1) grundigt har studeret alle aspekterne ved mellemlager og slutdeponering af radioaktivt affald, inden de træffer et endegyldigt valg. Noget af affaldet har aktivitet i flere tusinder af år. Noget endda til evig tid (urantailings).

Beslutningen vil være en en verdenssensation

Den sammenfattende redegørelse for plan for slutdepot (med bilag) og Beslutningsgrundlaget for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald har folketingsmedlemmerne til dags dato kun haft i hånden i 10 dage, så det vil være en verdenssensation, om de på et kompetent grundlag kan træffe et definitivt valg den 11.3. om mellemlager eller slutdepot.

En af verdens førende eksperter vurderer studier af et slutdepot til at være en af de mest vanskelige opgaver:

"Studiet af et slutdepot til atomaffald anses generelt for at være en videnskabelig og teknisk udfordring og en af de mest vanskelige opgaver som menneskene nogensinde har prøvet at fuldføre" har Dr Arjun Makhijani udtalt. Han var koordinator på den første kritiske rapport om franske Andra's CIGEO projekt i Bure i Nordøstfrankrig.

"Atomaffalds-problemet er menneskehedens alvorligste problem" har Marcos Buser udtalt. Buser har været formand for følgekommissionen af Mont Terri, Svejts' underjordiske laboratorium for atomaffald.

DD og SUM har endnu ikke drøftet udgangspunktet for forstudierne

End ikke de ansvarlige myndigheder for det danske atomaffald, Dansk Dekommissionering og SUM har endnu drøftet udgangspunktet for deres egne forstudier if. DD's direktør i et interview med DR P4 Bornholm den 5. marts 2015. (Interview kan høres her under OKN 2 WAW).


GEUS og DD erkender selv i beslutningsgrundlaget for mellemlageret, at forskning indenfor slutdeponering, mens man har et mellemlager, vil forbedre beslutningsgrundlaget:

"Det vil være hensigtsmæssigt, at der udføres forskning inden for slutdepot-emnet ligesom i andre lande, som skal etablere slutdepot. Dette vil forbedre grundlaget for de fremtidige beslutninger."

Jeg synes, de folketingsmedlemmer, der deltager den 11.3.15, og som reelt træffer beslutningen, bør forklare deres standpunkt.

Skrevet af Anne Albinus

Henvisning

1.

Flg. er indkaldt til mødet med sundhedsministeren den 11.3.15:

"Indkaldelse til drøftelse og beslutning om den fortsatte proces vedr. atomaffald onsdag".

MF Simon Emil Ammitzbøll
MF Leif Lahn Jensen
MF Camilla Hersom
MF Stine Brix
MF Flemming Møller Mortensen
MF Karen Johanne Klint
MF Marlene Borst Hansen
MF Özlem Cekic SF
MF Daniel Rugholm
MF Sophie Løhde
MF Jane Heitmann
MF Liselott BlixtIngen kommentarer:

Send en kommentar