fredag den 6. marts 2015

Atomaffald: Strider DD's og SUM's Informationspolitik mod dansk Oplysningstradition?

5 kommuner er udpeget som mulig endestation for et slutdepot (grav ned og glem) for atomaffald fra Risø. De føler, de hverken er blevet hørt eller involveret. Skives tidligere borgmester, Flemming Eskildsen, V, skrev f.eks. på Skive kommunes hjemmeside: “Vi er blevet informeret om en mulig tvangsplacering, men mangler i den grad debat og dialog om atomaffaldet”.

Den nuværende situation har paralleller til dengang Elsam for lidt mere end 30 år siden førte et felttog for at få indført store, centrale kulkraftværker (f.eks. Risinge og Glatved) uden praktisk mulighed for udnyttelse af spildvarmen. Modstanderne ønskede mindre decentrale kraftværker med mulighed for at udnytte vedvarende energi.

Filosoffen og professor i teologi K. E. Løgstrup var en af debattørerne. I essaysamlingen “System og symbol”, kan man bl.a. læse om “Energipolitik”. I den forbindelse skriver Løgstrup om de billeder, der er indeholdt i de 2 ord: informere og oplyse.

I ordet “informere” ligger det billede, at det meddelte formes ind i modtagerens bevidsthed. Modtagerens holdning dannes af det, han bliver underrettet om. Og “til grund for ordet “oplyse” ligger billedet, at det som sagen drejer sig om bringes ud i dagens lys, så alle kan tage den i øjesyn og på egne vegne tage stilling til den”.

Til daglig tænker ingen af os på det billedlige indhold, når vi bruger ordene informere og information neutralt. Men Løgstrup mener, at

“når ELSAM stiller de betingelser for at informere, at informationen ikke bliver modsagt, så melder billedet i ordet sig. Hvad Elsams direktører forstår ved information og tilsigter med den er at få befolkningen imprægneret med deres projekt, så folk passivt og lydigt siger ja og amen til det og ikke drømmer om på egne vegne at tage stilling til det”.

Elsams informationspolitik strider mod dansk oplysningstradition, hævder Løgstrup, og han spørger videre:

“Hvorfor vil Elsam ikke stå til regnskab for sine projekter? Svaret på det spørgsmål er af den største politiske rækkevidde, for grunden til Elsams adfærd ligger i den ændring af magtstrukturen i vort samfund, der kommer af, at vi er blevet et ekspertsamfund.” (p.85)


Skrevet af Anne

Indlægget er et lettere bearbejdet indlæg oprindeligt bragt 

på min tidligere blog 1.10.2012

Kilder

System og Symbol, Essays, K. E. Løgstrup, Gyldendal, 1982

Løgstrup og Elsam, læserbrev af Niels I. Meyer, Politiken, 30.12.1980 

(Kan læses her hvis man er abonnent)

Energiret, 1983, Retfærd.org

Om etiske forpligtelser over for fjerne mennesker, Etisk Råd

Links

Løgstrup-arkivet

Først det ene sted og så det andet sted – Planerne med at lægge Nordeuropas største 

kulhavn ved Risinge er blevet forpurrede. Nu forsøger ELSAM at genenmføre de 
samme planer ved Glatved på Djursland, Vedvarende Energi, nr, 46/1982

Ingen kommentarer:

Send en kommentar