torsdag den 12. marts 2015

Atomaffald og Stiløvelser

Sundhedsministeren til DR P4 11.3.15 - udsat for diverse stiløvelser:

"Slutdepotet er på standby. Det er sat på hylden. Det er ikke den vej, vi går nu. Det kan jo vise sig, der kommer noget frem, når man undersøger mellemlagerløsningen, som betyder, at vi må genoverveje det. Men ... der hvor alle partierne er enige nu, der sætter vi slutdepotet på hylden og undersøger mellemlagerløsningen." 


Telegram

Slutdepot standby STOP Sat på hylde STOP Ikke den vej STOP Kommer noget frem ved mellemlagerløsning STOP Genoverveje det STOP Alle partier enige STOP slutdepot på hylde STOP undersøger mellemlager STOP

Forhør

Hvornår blev slutdepot sat på standby?
- Den 11. marts 2015 kl. 11.15.

Hvor?
- I sundhedsministeriet.

Hvem var tilstede?
- Ordførerne på området og sundhedsministeren.

Var de enige om at sætte slutdepotet på standby?
- Nej. DF ønskede et ny beslutningsgrundlag for et mellemlager.

Hvad betyder ordet “noget” i sætningen: “Hvis der kommer noget frem, når man undersøger mellemlager”?
- Det er der ingen, der ved endnu.

Hvad kan “noget” medføre?
-At man må genoverveje det.

Genoverveje hvad?
- Det.

Hvad er det?
- “Slutdepotet” går jeg ud fra.

Hvad betyder “genoverveje”?
- At man genoptager slutdepotsporet, formoder jeg.


DET

Det. Det blev ikke det. Det kan blive det. Genoverveje det. Blive noget. Blive det gamle. Går ikke videre ad den vej. Går tilbage. Tilbage til det. 


Teknisk er det muligt

der er forskel på skidt og kanel
der er forskel på slutdepot og mellemlager
der er forskel på magt og afmagt
der er forskel på centrum og udkant
der er forskel på tvang og frivillighed
der er forskel på lukkethed og åbenhed
der er forskel på forhold og folk
der er forskel på u-ordentlighed og ordentlighed
der er forskel på det og det
der er forskel på forskel
der er forskel
"SLIPSET SOM DU BÆRER

DET

SLEMME

SLUT-

DEPOT

ER PÅ STAND-

BY. DET ER

SAT PÅ HYLDEN

DET ER IKKE DEN VEJ 

VI GÅR NU: DET KAN DOG 

VISE SIG AT DER KOMMER NOGET 

FREM VED MELLEMLAGER SOM

BETYDER AT VI MÅ GENOVERVEJE

                                                                   DET.


Haiku-digt

Slutdepot standby

Gedden plasker i søen

Forår er på vejTryllevise

Ridder holder under buske
 - tiden den gøres mig lang -
så tager han et slutdepot
og sætter det på standby

Herre Gud give, jeg måtte ønske så:
at jeg måtte mellemlager få

Det hørte dværgen under busken lå,
det skal ret aldrig vorde så.

Nu jeg give hannem stemmer og guld,
sig mellemlager og gå den vej.

Bort red rider med så frit et mod
efter stod den dværg så svigefuld.

Sildig om efterår, dug drev på,
ny rider tog hjælm og kåbe blå

Frem han stod på Borgens tinde
nu lyder der nye vinde.

Mellemlager er nu dødt
slutdepot, det er så sødt.

På Kertinge Mark driver duggen ned
falder over kolden is
tiden den blev lang

Eja, hvad sorgen er tung!


Ordklasser

Navneord/substantiver
slutdepot, hylde, vej, mellemlagerløsning, parti

Udsagnsord/verber
at være, at sætte, at gå, at vise sig, at komme frem, at undersøge, at betyde, at genoverveje, at måtte

Stedord/pronominer
den, det, vi, sig, man, noget, som, alle

Nægtelser/negationer
ikke

Forholdsord/præpositioner

Tillægsord/adjektiver
standby

biord/adverbier
nu, der, jo, frem

bindeord/konjunktioner
når, at


Gittes monolog om slutdepoti i Standby 

"Ih, nu ska' du hør', Susanne! Det æ bar' leifig i daw! Vi slipper fo' slutdepoti i Ladby! Han ska' te' Standby! Je' æ bar' så gla'! Så ka' je' dyrk' mi' robeer i fre'. De si'r je' dig, Susanne, je' ve' ætte, wådden je' ska' law' eij bortsj u'en min' ajn' robeer. Køv'e-robeer sma'er mej ætte.

Li' si'n GEUS å CO vå' her for 4 år si'en, hàr je' ajler sovet roli't. Je' si'r dej, Susanne, je' var bar' vog. Di bored' li'e her i hav'i, så je' ætte ku' drik mi' kaf! Preben og je' ve' ikk', hvor vi ska' flyt' hen, hvis di kommer med 250 lastbiler med hængi. Vi ha alti' bo't her å je' ha alti' sortert' mit affaldi og aldrig komm't røgalarmer e'er blyaffaldi i komposti. Wåffer ska' jeg ha' ajle la'ets røgalarmer å blyaffaldi gravet ned u'e hav'i. De se'er je' dig, Susanne. De hele æ' fo'a're! -  Susanne, æ' du der? - Preben, Susanne ha' lagt røri på!"


Preben: "Ta' li å fla'u man'! Hun ha' sat dej på standby!"


Vers Libre

Slutdepot
standby
sat på hylde
ikke den vej
nu
mellemlager

hvis noget kommer frem
vi må
genoverveje
det

alle partier enige
vi sætter slutdepot på hylde
vi undersøger 
mellemlager

Negativiteter

Det er hverken et eksportspor eller et mellemlagerspor, der er sat på standby. Det er hverken sat i et skab eller i en skuffe. Vi hverken løber eller cykler. Vi undersøger hverken slutdepot eller eksportspor. Det er hverken embedsmænd eller borgere, der sætter slutdepotet på hylden.

Officielt brev
Uvidenhed

Jeg ved ikke, hvad slutdepot på standby betyder... Er det helt ude af billedet, eller kun lidt ude af billedet? Er det blot ude af billedet under en valgkamp, så de opstillede ikke behøver tale om slutdeponering? Er det fordi folketinget ikke lige nu kan ændre beslutningsgrundlaget eller ikke vil? Jeg ved ikke, hvad det betyder det der med, at det kan vise sig, der kommer noget frem. "Noget" er det med hensyn til økonomien? Uroen i verden? Mangelen på interesse fremover hos unge for at beskæftige sig med et mellemlager? Er det fordi, der er for mange tærede tønder, der skal ompakkes? Og det orker man ikke? Eller det kan man ikke? Eller er det, fordi det er træls at gå og glo på affaldstønder i al evighed? Jeg ved det ikke.

Præciseringer

Onsdag den 11. marts 2015 kl. 9.45 til 11.15 mødtes ordførerne på slutdepotsagen i sundhedsministeriet i Holbergsgade i København i Danmark for at tale om de 3 spor: en overordnet og overfladisk plan for et slutdepot for det danske kortlivede og langlivede lav -og mellemaktive affald og evigt giftigt affald, et mellemlager eller eksport al alt affaldet.

De blev enige om at sætte slutdepotet på standby på en hylde for at gå ad mellemlagerløsningsvejen med at beskrive mellemlagerløsningen. Herunder udarbejde materiale om sikkerhedsanalyser, økonomiredegørelse vedr. etablering og drift samt redegøre for kriterier for lokalisering if. ministerens orienteringsbrev til 6 borgmestre af 11.3.15. Sundhedsministeren forventer, at disse redegørelser kan tilvejebringes inden for ca. et år.


(2)Så blev slutdepotet sat på standby. Så blev det sat på hylden. Så er det ikke den vej, vi går nu. Så kan det vise sig, der kommer noget frem, når man undersøger mellemlagerløsningen, som så betyder, at vi så må genoverveje det. Men... så der hvor alle partierne er enige nu, der sætter vi så slutdepotet på hylden og undersøger så mellemlagerløsningen.

Den guddommelige komedie om slutdepotet

Han havde vandret omkring hele natten under glimt af fuldmånens lys gennem det tætte bladhæng. Han var udmattet og søvnig. Men han var drevet af angst. Han måtte ud af den sorte skov i den dunkle dal.

Med et fik han øje på bjerget. Deroppe var det allerede morgen. Når han nåede derop, ville han vide, hvor han var. Han samlede kræfter og begyndte opstigningen. Bag et klippefremspring stod et vældigt slutdepot. Det kom langsomt ned mod ham med en dyb knurren, der af og til steg til et vildt brøl. Han standsede. Det slutdepot gjorde ham bange.

Han gik nedad mod den skov, han havde brugt hele natten på at kæmpe sig ud af. Nede ved skovkanten stod en mand frem fra skyggerne.

"Hjælp mig!" skreg sundhedsministeren. "Hvem du end er, skygge eller mand!"

"Jeg var mand engang," svarede skikkelsen med en dyb rusten stemme. "Jeg er fra Holland. Der har vi et mellemlager. Hvorfor går du ikke ned i skoven igen og op på den lyse bjergside mod et mellemlager, hvor der er lykke og glade stemmer i massevis? Hvor vi kan holde øje med affaldet, så det ikke siver og skader mennesker og miljø."

Sundhedsministeren hilste med fuld ærbødighed på sin mester, mens slutdepotet brølede bagved. Han pegede på det og bad mesteren hjælpe sig imod det.

"Du må vælge en anden vej," sagde mesteren, da han havde set slutdepotet an. 

"Tak mester. Jeg følger dig, men hvis jeg tvivler, kan jeg så genoverveje det og gå tilbage? Gå tilbage til DET?

Mesteren så på ministeren med barmhjertighed: "Gå ikke tilbage til slutdepotet! Over porten står: "Hvert håb lad fare, hvo som træder ind!" 
Mens ministeren tænkte over det, lagde mesteren sin hånd på hans og smilede glad. Så førte mesteren ham til mellemlageret.

Skrevet af Anne


Frit efter

Raymond Quéneau Exercices de style, Gallimard 1946 og

Det, Inger Christensen, Gyldendal, 1969
Den guddommelige komedie, Dante v/Ebbe Kløvedal Reich, Hernov, 1991
Teknisk er det muligt, Vagn Steen, Borgens Billigbøger, 1967
Calligrammes: Poèmes de la paix et de la guerre 1913- 1916 (1918), Guillaume Appollinaire 
Tryllevise, Jomfruen og dværgekongen, Schultz forlag, 1934
Gittes Monologer, Per Højholt, Det Schønbergske Forlag, 1984

Kilder

Ingen kommentarer:

Send en kommentar