mandag den 2. marts 2015

Danske Eksperter erkender at deres Viden om Slutdeponering kan forbedres

Sandsynligvis ufrivilligt er DD og GEUS kommet til at sige i beslutningsgrundlaget for et mellemlager, at den viden, der pt. er om slutdeponering kan forbedres. Side 7 står nemlig flg.:

"Det vil være hensigtsmæssigt, at der udføres forskning inden for slutdepot-emnet ligesom i andre lande, som skal etablere slutdepot. Dette vil forbedre grundlaget for de fremtidige beslutninger."


På samme side står lige ovenover:

"Etablering og drift af et mellemlager er omkostningstungt og sammenlagt med omkostninger til et senere slutdepot en betragtelig udgift for det danske samfund."

Et slutdepot som det påtænkte danske kan komme til at koste meget mere end mange langtidsmellemlagre for atomaffald, hvis der skal ryddes op efter udsivning i et slutdepot. Ingen ved, hvornår det begynder at sive fra beholderne i et slutdepot, da ingen ved, hvordan de radioaktive stoffer vil reagere. De danske slutdepotkoncepter er blevet kritiseret af både Sverige, Polen og Tyskland, og flere høringssvar omtaler planen som uforsvarlig. I ASSE II i Tyskland vil det f.eks. koste næsten 300.000 danske kroner per tønde at tage affaldet op. 

Hollandsk kemiker: Udsivning kan ske efter få årtier

Jeg tillader mig at minde om, hvad en hollandsk ekspert, kemikeren Jan Willem Storm van Leuwen har skrevet til mig, at beholderne kan lække allerede i løbet af få årtier. Indholdet er farligt, og mange radionuklider er eller kan blive kemisk mobile (min fremhævning):


"Important parameters are the solubility of the radionuclides in the waste. Due to the very complex composition of the waste, dozens of different radionuclides are present, each with its own chemical and physical properties, the behavior of the waste is difficult to describe in models. Important are also the the measurements: which variables are actually measured and in which way. Common radiation counters cannot see alpha and beta radiation.

Containers will deteriorate at a much higher rate than non-nuclear structures, because of the nuclear radiation. So they will go leaking, may be within a few decades or sooner. The contents are dangerous and many radionuclides are, or may become, chemically mobile.

In my view the existing radioactive wastes should be stored in such way that reentry of radionuclides into the human environment is postponed as long as possible, consequently in very deep repositories in geologically very stable formations. Fortunately the amounts in Denmark are relatively small, but Denmark would need to buy room in a repository of another country, for example Sweden or Finland."


Skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar