onsdag den 11. marts 2015

Dobbeltspil om Atomaffald

Forud for mødet med sundhedsministeren i formiddags havde alle partiernes repræsentanter tilkendegivet, at de var tilhængere af et mellemlager for Danmarks radioaktive affald og modstandere af embedsmændenes discount-slutdepot.

Flere partiers repræsentanter har også meddelt den undrende offentlighed, at den løsning har de hele tiden været tilhængere af. Enkelte af dem har endda udtrykt sig, så man er lige ved at tro, at mellemlageret var deres opfindelse.

Efter det lukkede møde konkluderer ministeren så i et orienteringsbrev (1) til borgmestrene i de berørte kommuner, at:

”Konklusionen på de drøftelser, jeg har haft med partierne i dag, er, at vi skal undersøge mellemlagerløsningen yderligere, inden vi træffer valg mellem et slutdepot og en mellem-lagerløsning”.

Undersøgelsen skal foretages af de embedsmænd, der har bistået de skiftende ministre gennem hele forløbet, og hvis negative holdning til mellemlageret er velkendt. Undersøgelsen ventes at vare et år.

Indtil nu (kl. 20.30) har ingen af partiernes repræsentanter offentligt protesteret mod denne udlægning af deres udtalelser på mødet.

Så nu er situationen, at ni partier går til valg på, at de ønsker et mellemlager for det radioaktive affald. Samtidig kan ministeren konkludere, at disse partiers repræsentanter bag lukkede døre har tilsluttet sig, at man skal udsætte beslutningen om mellemlageret.

Slutdepotet er ”lagt på is”, så det er friskt og klar til senere brug, og borgerne i de fem kommuner skal vente endnu et år på at få at vide, om de er købt eller solgt.

Det er derfor nødvendigt at stille det ubehagelige spørgsmål: Er det her aftalt spil, hvor aftalen er, at slutdepotet kan trækkes frem igen efter valget?

Så længe de implicerede intet siger, må vi hver især tro vores.

Men interessant er det, at DR NYHEDER allerede kl. 11.51 var parat med noget, der muligvis er forklaringen. Mellemlageret bliver præsenteret som:

”en stor udgift for det danske samfund”

Men ikke nok med det:

”Et mellemlager skal konstrueres som et atomkraftværk og drives på linje med et. Og dét er ikke helt billigt.”

Der skal nok være nogen, der tror på dette sludder. Og flere, som ønsker at tro på det. Skulle der være enkelte, der gerne vil vide noget om et eksisterende mellemlager, kan de gå ind på hjemmesiden for det hollandske mellemlager COVRA. (2)

Vi må tro, at de ærede medlemmer er fanget mellem hensynet til de borgere, hvis hele tilværelse er truet af discount-slutdepotet, og hensynet til de kommende års finanslove.

Før de træffer deres beslutning, vil jeg foreslå dem at læse brevet (1) fra ministeren endnu en gang.

Brevet er et mesterværk i vildledning, men borgmestrenes navne har han ikke gjort sig den ulejlighed at stave korrekt.

Jeg vil også foreslå dem at møde de mennesker, det handler om.

Så kan det være, at valget bliver lettere.

Skrevet af Jens 


Henvisning

1. Orienteringsbrev fra sundhedsministeren til borgmestre og borgergrupper af 11.3.15

Ingen kommentarer:

Send en kommentar