søndag den 18. maj 2014

A-kraft og Modstand mod Slutdeponering


Efter mange år i kulden er a-krafttilhængerne på vej tilbage i den offentlige debat. CO2-udledningen og de gamle 68’ere er deres foretrukne skydeskiver, men heller ikke modstandere af slutdeponering af radioaktivt affald går ram forbi.

Kritikken af de sidstnævnte er ikke rettet mod deres påpegning af, at der er problemer med eksisterende slutdepoter. Den er heller ikke rettet mod deres forslag om at anbringe det radioaktive affald i et mellemlager. Den går alene på, at andre miljøproblemer er alvorligere. Udover CO2-udledningen og den deraf følgende drivhuseffekt er der plastaffaldet i verdenshavene, pesticiderne i drikkevandet, de resistente bakterier i svinekødet osv. osv.

Listen over miljøproblemer er lang, desværre. Men hvis borgergrupperne mod atomaffald skal forhindre slutdeponering af radioaktivt affald på deres egn med de uoprettelige følger, det vil have, så må de prioritere deres indsats. At ville frelse hele verden fra alle farer er smukt, men ret resursekrævende.

Det er svært at frigøre sig fra den tanke, at a-krafttilhængerne går efter modstanderne af slutdeponering, fordi de har brug for at få det radioaktive affald af vejen så hurtigt som muligt. Så længe det ligger på Risø, tæt ved hovedstaden og alle de toneangivende, vil det blive opfattet som en indrømmelse af, at de reelt ikke ved, hvad de skal stille op med det. Slutdeponering i udkanten skal skjule, at det radioaktive affald er a-kraftens akilleshæl.

Tanken er frastødende i al sin snuhed. Men den er forkert. For hvad ville der ske, hvis slutdeponering af affaldet virkelig blev tvunget igennem?

Affaldet ville måske nok forsvinde fra jordens overflade, rent fysisk. Men det ville bestemt ikke forsvinde fra medierne. Protesterne, mens depotet bliver bygget og fyldt, vil henlede hele befolkningens opmærksomhed på dette problem. De vil styrke frygten for alt, hvad der har med radioaktive stoffer og radioaktiv stråling at gøre, fordi deponeringen bliver gennemført ved tvang. Det vil gøre det endnu sværere at skaffe politisk tilslutning til at bygge et dansk a-kraftværk.

A-krafttilhængerne burde kunne indse, at det er sådan, det hænger sammen.

Skrevet af Jens

Ingen kommentarer:

Send en kommentar