lørdag den 10. maj 2014

Atomaffald: Sandhedsministeriet Mandag Morgen den 12. maj 2014

Sekretæren: Vil du have caffe latte eller kamillete i dag?

Ministeren: Kamillete??

Sekretæren: Ja, du skal jo møde borgergrupperne.

Ministeren: Åh, møgsagen...

Sekretæren: Dem klarer vi. Vi lytter interesseret, du tager noter, vi smiler og skjuler, vi er trætte af dem.

Ministeren: Nå...

Sekretæren: De vil jo have et mellemlager, vil de.

Ministeren: Nå...

Sekretæren: SIS har fortalt dem 18.3.13. på mødet med Astrid, at de aldrig vil godkende det.

Ministeren: Nå... kan man sige det på forhånd?

Sekretæren: Ja da
, og på mødet i Kerteminde fortalte SIS også en borger, at et slutdepot er meget bedre i denne urolige verden end et mellemlager. Tænk bare på Ukraine, sagde min kollega, der kom til. 

Ministeren: Nå... men jeg har da hørt, at i Holland har de et mellemlager, og at de anbefaler, det samme for Danmark.

Sekretæren: Ja, men vi er meget klogere her i Danmark and alle andre. Husk det, og nu har vi tænkt på et slutdepot i 12 år, og vi orker ikke mere det møgaffald. Vi er ikke motiverede for et mellemlager. Vi siger bare, at vi ikke regner med, at den næste generation kan klare det.

Ministeren: Nå... men jeg har læst, at det ikke er så godt, den måde de vil lave slutdepotet på. Socialdemokratiets miljøordfører, Torben Hansen, sagde i 2002 - jeg har det lige her - 
»Det er også meget vigtigt for Socialdemokratiet, at det kommende depot etableres på en sådan måde, at det giver færrest mulige gener for vore efterkommere. Det nytter ikke noget med en discountløsning, der måske kan give store problemer om 50 eller 100 år. Det kunne vi simpelt hen ikke være bekendt...«

Kommer du med kamilleteen? 

Sekretæren: Ja, men økonomien, tænk på den. Finansministeriet har bestemt, det skal være et slutdepot af hensyn til kommende generationer.

Ministeren: Ja, men hvad hvis det siver og forurener? Bent Hansen har sagt - jeg har det lige her - at "det efter vores opfattelse er statens opgave at godkende og føre tilsyn med at affaldsdeponier af den størrelse, som deponering af radioaktivt affald ville kræve. Vi betragter affaldsdeponier som til stadighed igangværende virksomheder, således at man ikke kan fraskrive sig ansvaret for en eventuel forurening – heller ikke efter at tilførelse af affald er endt".

Sekretæren: Sig, vi nok skal betale.

Ministeren: Nå... Men hvad med Høfde 42?

Sekretæren: Jeg henter lige kamilleteen. Skal det være økologisk?

Ministeren: Øh...

Sekretæren: Værs’go.

Ministeren: Hvis de nu spørger til de 233 kg særligt affald, som DD har omdefineret fra højaktivt til langlivet mellemaktivt?

Sekretæren: Så siger vi bare, at vi stadig prøver at eksportere dem.

Ministeren: Ja, men har I ikke prøvet på det i 10 år?

Sekretæren: Jo, men sig det bare. Det beroliger dem.

Ministeren: Jeg har hørt, at en international ekspert har udtalt, at han ikke kende nogen lande, der fortynder eller fordeler brugt brændsel for at få en lavere koncentration af varme eller af radioaktiver isotoper.

Sekretæren (hvæsende): Er det ham den svenske ekspert?

Ministeren: Nej. Det er en anden.

Sekretæren: Husk, i Danmark er vi meget dygtigere end i andre lande, og vi kan ikke lide indvendinger og kritik.

Ministeren: Ja, men de bringer da et projekts bagsider frem i tide. 
Hvad nu hvis de spørger til inddragelse af uafhængige internationale eksperter til at granske som lovet i Beslutningsgrundlaget - jeg har det lige her - det er side 48.

Sekretæren: Sig bare, at de indkaldes i projekteringsfasen.

Ministeren: Ja, men det er da for sent!! Ingen vil på så sent et tidspunkt, når sted og slutdepotkoncept er bestemt, kritisere et lands projekt! 

Sekretæren: Smil! nu kommer borgergrupperne.

Skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar