lørdag den 3. maj 2014

Atomaffald: Det foreløbige Resultat

Det forlyder, at man i sundhedsministeriet overvejer at ændre mødeformen forud for de to sidste borgermøder (i Skive 5.5 og i Kerteminde 7.5).

Det er forståeligt. De tre første møder har ikke ligefrem været noget triumftog for slutdepotet, og udsigten til endnu to møder med samme forløb må vække bekymring.

Alt var ellers timet og tilrettelagt. Der var sat god tid af til at belære og berolige, god tid til planche-øer og uforpligtende snak, ingen mangel på te, kaffe eller blødt brød, og kort tid til spørgsmål fra salen. Det virkede bare ikke, og i ministeriet spørger man åbenbart sig selv, hvad man så kan gøre.

Svaret er oplagt og ligetil: Der er ikke noget at gøre. 

      
Årsagen til fiaskoen er ikke, at arrangørerne ikke har været ferme nok, men at folk er trætte af at høre på paneldeltagernes udenomssnak. Ingen – næppe heller i panelet – tror længere på, at et slutdepot er sikkert, og det skulle ministeriet se i øjnene. Det er ikke mødernes form, det er galt med, det er deres indhold. 

Hvis man i stedet accepterede 


  • at alle relevante oplysninger var tilgængelige inden møderne 
  • at spørgsmål fra salen blev besvaret udtømmende og forståeligt 
  • at problemet med opbevaring af det radioaktive affald blev diskuteret i sin helhed 

så ville disse diskussioner have fået et andet forløb end det, vi har set (og hørt!) i Rødbyhavn, Rønne og Hvidbjerg.

Men de ville også have fået et andet resultat. Hvis slutdepotet overhovedet skal have en chance, må vigtige oplysninger holdes skjult. Det er, hvad deltagerne har lært af de tre borgermøder.

Skrevet af Jens


Link

Atom Posten: Et Forslag 14.4.14. Sendt 15.4.14 til SUM, der endnu ikke har svaret.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar