onsdag den 14. maj 2014

Atomaffald, Følelser og Fornuft

”Det her er et område, hvor der meget let kan gå mange følelser i det, men vi skal politisk her på Christiansborg sørge for hele tiden at afbalancere det følelsesmæssige og det, der er det fornuftige og det ansvarlige” udtaler medlem af folketingets sundheds- og forebyggelsesudvalg, Flemming Møller Mortensen (S) til TV Midt Vest 12.5.14.

Udtalelsen faldt i anledning af, at to folketingsmedlemmer: Annette Lind (S) og Inger Støjberg (V) havde meddelt, at de modsætter sig slutdeponering af det radioaktive affald og går ind for, at det anbringes i et mellemlager. 


Dagen efter meddelte Jan Johansen, folketingsmedlem for socialdemokratiet, i Fyens Stiftstidende, at han også ønsker et mellemlager og under ingen omstændigheder vil stemme for et slutdepot.

FMM burde have vidst, at: 

  • de eksperter, som har rådgivet sundhedsministeriet og folketinget, har undladt at nævne alternativer til slutdeponering af affaldet til trods for, at man i Holland har et såkaldt mellemlager (COVRA), der har fungeret i ca. 30 år. Denne løsning er først kommet ind i overvejelserne efter pres fra borgergrupper og borgmestre i de 5 kommuner, der er udpeget som mulige deponeringssteder for det radioaktive affald. 


  • de eksperter, som har rådgivet sundhedsministeriet og folketinget, bruger sikkerhedsanalyser som støtte for deres påstande om, at slutdepotet er sikkert. De fortier den oplagte indvending, at sådanne analyser, udført på basis af utilstrækkelige data og med begrænset kendskab til de processer, der finder sted i jordlagene omkring et slutdepot, nødvendigvis må være usikre. At der ved siden af den beregnede risiko er anden risiko af ukendt størrelse, som de forsøger at holde skjult for offentligheden. 

  • de eksperter, som har rådgivet sundhedsministeriet og folketinget, har modsat sig, at uafhængige eksperter gransker processen frem mod slutdeponering, inden den endelige beslutning bliver taget. Borgergrupperne har på eget initiativ kontaktet udenlandske eksperter, som har haft mange kritiske kommentarer til de danske planer. 

FMM advarer mod, at der går følelser i sagen. Som medlem af sundhedsudvalget kunne han have gjort meget for at undgå det.

Han kunne have opfordret sundhedsministeriets eksperter til at gå i dialog med borgergrupperne og til at svare på deres kritik af slutdepot-planerne. Han kunne have opfordret sundhedsministeren til selv at møde de borgere, der risikerer at få deres egn ødelagt af et slutdepot. Han kunne have opfordret sundhedsministeriet til at undlade at manipulere med tilrettelæggelsen af de borgermøder, der for nylig er afholdt i de fem udpegede kommuner, så borgerne havde haft bedre muligheder for at komme til orde. Han kunne have arrangeret en studietur for sundhedsudvalget til det hollandske mellemlager COVRA, så medlemmerne kunne stifte bekendtskab med en anden og bedre måde at opbevare det radioaktive affald på.

Det har han valgt ikke at gøre. Men han burde i det mindste vise respekt for de folketingskolleger, der har været så fornuftige og ansvarlige at sætte sig ind i sagen og lytte til debatten.

Skrevet af Jens

Info
Ingen kommentarer:

Send en kommentar