torsdag den 8. maj 2014

Atomaffald: Borgermødet i Kerteminde og Tågesnak

Cirka 200 mennesker var mødt frem i aftes i Kerteminde for at komme med input til miljøvurderingen af et slutdepot for atomaffaldet fra Risø. Det var det sidste borgermøde i denne omgang om atomaffaldet, og myndighederne kan nu slippe for i et stykke tid at møde de forpinte og bekymrede borgere i de 6 udpegede områder. 

Fra borgerne kom mange kompetente spørgsmål og meget nyttige informationer om forholdene ved og på Kertinge Mark. Man mærkede en irritation hos de fremmødte over ekspertpanelets svar.


"Jeg har hørt fire marionetdukker fra ministeriet sige det, som de har forberedt hjemmefra uden at lytte. Jeg savner en demokratisk debat og dialog", sagde en fremmødt borger til Fyens Stiftstidende 8.5.14.

Flere ville også gerne høre om mellemlagersporet.

En borger henviste til, at repræsentanten fra Danmarks Naturfredningsforening ikke havde fået fyldestgørende svar på sit tidligere spørgsmål fra panelet om mellemlager og geologi. Et mellemlager burde kunne lade sig gøre alle steder i landet, mente han.

Båndudskrift af svaret

Konsulent Peter Gravesen/GEUS:

"Nej, men du må jo forstå, vi er jo i en fase, hvor vi prøver at udarbejde kriterierne, og derfor er vi ikke klar til at fortælle nærmere om, hvordan det vil blive. Jeg ved godt, hvordan man gjorde i Holland. Det var en hel anden måde, end vi gør det her i landet. Deres mellemlager ligger også lige ved siden af deres atomkraftværk, som formodentlig også har været et kriterie i lokaliseringen. Sådan et har vi ikke her i landet. (En borger bryder ind: "Vi har Risø"). Vi har ikke noget atomkraftværk! Men det er ikke diskussionen om Risø. Men vi overvejer nøje, hvordan kravene til lokaliseringen skal være, og det bliver beskrevet så godt som muligt. Og så vender vi tilbage, når beslutningsgrundlaget er færdigt."


Anne/Atom Posten: "Undskyld, det var ikke et kriterie i Holland, at det skulle ligge ved siden af atomkraftværket."


Peter Gravesen/GEUS: "Nej, det sagde jeg heller ikke. Jeg sagde, det ligger ved siden af atomkraftværket."


Anne/Atom Posten: "Jeg hørte det sådan".


Beslutningsgrundlag for et slutdepot og for et mellemlager 

Begge beslutningsgrundlag forventes at ligge klar 2014/15. Herefter skal folketinget vælge mellem slutdepot og mellemlager.

Der er grund til bekymring: et slutdepot vil formodentlig blive præsenteret som det "sikreste", da myndighedernes motivation for et mellemlager ikke har været iøjnefaldende. Når man kritiserer slutdepotkoncepterne, undgår myndighederne at forholde sig til kritikken ved at hævde, at der vil blive lavet mere detaljerede sikkerhedsanalyser end de nuværende fra forstudiet maj 2011, der er foreløbige. 

Hvem rådgav folketinget op til Beslutningsgrundlaget i 2002?

På borgermødet i Skive 5.5.14 blev der spurgt om, hvem der i sin tid rådgav folketinget i forbindelse med beslutningsforslag fremsat 28.11.2002 om afviklingen af de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø herunder forslaget om at opføre et slutdepot til affaldet. Det kunne eller ville panelet ikke svare på, udover at Helge Sander var minister på det tidspunkt.

Men det var bl.a. Risøs bestyrelse med Jørgen M. Clausen som formand, der anbefalede en slutdeponering, jf. side 2 i dette link. 


Hvorfor var et mellemlager ikke på banen?

Hvorfor et mellemlager ikke var på banen dengang, kan man læse om i dette indlæg: "Tidligere Risø direktør: Opbevaring af radioaktivt affald en teknisk simpel opgave". Risøs ledelse overhørte en opfordring fra deres egen chef for affaldshåndteringen gennem mange år civilingeniør Knud Brodersen.


Jyllands-Posten skrev 21.10.2000:

"Ledelsen valgte at overhøre opfordringen, og det møder nu skarpt kritik fra flere politikere i Folketingets forskningsudvalg.

»Det er forkasteligt og helt uacceptabelt, at ledelsen bare har valgt at skubbe problemerne foran sig, mens affaldsmængderne voksede sig større og større,« siger Anni Svanholdt fra SF.

Opfordringen blev afleveret til ledelsen i et internt notat den 8. december 1994. Heri foreslår Knud Brodersen blandt andet, at man etablerede et forskningsprogram, der kunne holde sig ajour med de internationale erfaringer inden for affaldsdeponering."Skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar